Rabu 6 Jumadil Ula 1444 - 30 November 2022
Indonesian

Golongan penerima zakat

111864

19-10-2015

Membayarkan zakat kepada salah seorang karyawan sendiri

19-10-2015

121181

11-10-2015

Menyalurkan zakat kepada para pelajar dan penuntut ilmu

11-10-2015

146307

08-10-2015

Apakah Boleh dana zakat dibelikan komputer, untuk dibagikan kepada penuntut ilmu (pelajar)

08-10-2015

212183

30-09-2015

Membeli Alat Cuci Ginjal Untuk Rumah Sakit Dari Harta Zakat

30-09-2015

144734

29-09-2015

Apakah Emas Boleh Dicampur Dengan Perak Untuk Menyempurnakan Nisab ?

29-09-2015

21797

29-07-2015

Mencetak al-Quran dengan harta zakat.

29-07-2015

197437

25-07-2015

Hukum Membayar Zakat Untuk Membeli Mobil dan Memberi Asuransi Untuknya

25-07-2015

194629

24-07-2015

Apakah Zakat Boleh Dikeluarkan Untuk Kerabatnya Yang Kuliah Dan Tidak Kuat Menanggung Biaya

24-07-2015

125481

23-07-2015

Menyalurkan zakat untuk acara Musabaqah Tilawatil Quran

23-07-2015

190566

22-07-2015

Tidak Boleh Menyalurkan Harta Zakat Untuk Sekolah Menghafal Al-Quran

22-07-2015

128601

02-07-2015

Memberikan Buka Puasa Dari Uang Zakat

02-07-2015

121551

23-02-2015

Menyalurkan harta zakat di jalur dakwah

23-02-2015

145087

03-02-2015

Mengeluarkan zakat melebihi yang di wajibkan, apakah terhitung sebagai zakat tahun depan?

03-02-2015

141088

25-01-2015

APAKAH BOLEH MENGGUNAKAN DANA SODAQOH JIKA GAJI SESEORANG TIDAK MENCUKUPI KEBUTUHAN HIDUPNYA

25-01-2015

121213

23-01-2015

Memilah-milah harta zakat agar bisa didistribusikan kepada kaum fakir sepanjang tahun

23-01-2015