چهارشنبه 17 شوال 1443 - 18 مه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

128923

13-11-2021

تفاوت میان بانک‌های ربوی و بانک‌های اسلامی

13-11-2021

309968

11-11-2021

حکم کار در کلینیک‌های رفع موهای زائد با لیزر از جمله موی شرمگاه

11-11-2021

246311

09-11-2021

چگونگی ادای مهریهٔ مؤخر در صورت کم شدن ارزش پول

09-11-2021

375612

07-11-2021

برای پاک شدن نجاست آیا کافی است چند بار بر آن دستمال خیس بکشیم؟

07-11-2021

374766

05-11-2021

حکم برتری دادن برخی از فرزندان در پول توجیبی ماهیانه چیست؟

05-11-2021

362273

03-11-2021

آیا مالی که از دوستش برداشته و نتیجهٔ فروش اکانت قماربازی بوده را به او برگرداند؟

03-11-2021

371639

01-11-2021

می‌خواهد اسلام بیاورد، اما قتل مرتد و ملک یمین و سحر و جن برایش قانع کننده نیست

01-11-2021

226347

30-10-2021

حکم اهدای ثواب کار نیک به عموم مسلمانان

30-10-2021

267730

28-10-2021

آیا کسی که دچار اختلالات روانی است، اهل تکلیف است؟

28-10-2021

130918

26-10-2021

آیا در عقیده به احادیث آحاد استناد می‌شود؟

26-10-2021

258981

24-10-2021

آیا تفسیر استوا بر عرش به «نشستن» درست است؟

24-10-2021

219751

22-10-2021

اگر به جای شخص از دنیا رفته صدقه دهد، آیا اجر صدقه به خود وی هم می‌رسد؟

22-10-2021

244009

20-10-2021

از مشکل خروج گاز رنج می‌برد و مدتی نماز را به این سبب ترک کرده و خواهان درمان است

20-10-2021

153812

18-10-2021

آیا به تاخیر انداختن نماز برای حل مشکلی بین دیگران جایز است؟

18-10-2021

345000

16-10-2021

سازگاری میان حدیث «فرزند آدم به من آزار می‌رساند...» و حدیث «ای بندگانم شما را توان زیان رساندن به من نیست که زیانی به من برسانید»

16-10-2021