یکشنبه 26 جمادی الاولی 1445 - 10 دسامبر 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

4241

17-05-2023

حکم حج کسی که اقساط باقی ماندهٔ خرید ربوی دارد

17-05-2023

145925

15-05-2023

اگر زنی نماز ظهر را در روز جمعه ادا کند آیا راتبهٔ ظهر را ادا می‌کند؟

15-05-2023

131578

13-05-2023

انداختن نان و غذا در سطل آشغال

13-05-2023

121259

09-05-2023

کار در طراحی سایت‌هایی که به امور حرام لینک می‌دهند

09-05-2023

103431

07-05-2023

حکم نماز دختر بچه بدون روسری

07-05-2023

42321

05-05-2023

حکم سِقط جنین در ماه‌های اول بارداری

05-05-2023

31778

03-05-2023

در طلاق شرط نیست که زن از آن آگاه باشد یا در برابر او گفته شود

03-05-2023

98647

01-05-2023

کارش تا صبح به طول می‌انجامد؛ آیا اجازه دارد نماز ظهر و عصر را جمع ببندد؟

01-05-2023

84312

29-04-2023

تصمیم داشته قرآن را حفظ کند، اما به او گفته‌اند اول تجوید را فرا بگیرد

29-04-2023

103933

27-04-2023

اگر به برادر زنش بگوید: خواهرت طلاق است، آیا طلاق واقع می‌شود؟

27-04-2023

139434

25-04-2023

استفاده از اوقاف مسجد برای نیازهای شخصی جایز نیست

25-04-2023

134163

23-04-2023

حکم توزیع شیرینی هنگام تولد فرزند

23-04-2023

145952

21-04-2023

به هم وصل کردن دعاها و اذکار اشکالی ندارد

21-04-2023

27003

19-04-2023

خون بینی اگر به حلق برسد

19-04-2023

12689

17-04-2023

در اثنای روزه پیش از آنکه از عادت ماهیانه پاک شود مایعی زرد از او خارج شده است

17-04-2023