پنجشنبه 1 رمضان 1444 - 23 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

65847

24-09-2022

ارکان نماز و واجبات و سنت‌های آن چیست؟

24-09-2022

12599

22-09-2022

آیا برای پزشک پذیرش دعوت شرکت‌های داروسازی جایز است؟

22-09-2022

105471

20-09-2022

آیا حسد وجود دارد؟ و معنایش چیست؟

20-09-2022

20108

18-09-2022

برداشتن موی صورت برای زن

18-09-2022

42804

16-09-2022

در صورت توانایی غذا دادن برای کفارهٔ سوگند، روزه گرفتن کافی نیست

16-09-2022

12801

14-09-2022

وضو با لمس نجاست باطل نمی‌شود

14-09-2022

178251

12-09-2022

حکم پوشیدن پیراهن حاوی آرم شرکت بر روی جلباب توسط زنان کارمند

12-09-2022

140646

10-09-2022

آیا می‌توان در یک نماز استخاره در مورد چند مسئله استخاره کرد؟

10-09-2022

103846

08-09-2022

پس از ادرار به نجس بودن لباسش شک دارد

08-09-2022

106440

06-09-2022

دادن زکات به شخصی بدون اطمینان از مستحق بودنش

06-09-2022

129923

04-09-2022

آیا زن اجازه دارد در ایام حِداد از ماترک همسرش استفاده کند؟

04-09-2022

144805

02-09-2022

آیا زن در مجالس وعظ باید در برابر نگاه ملائکه حجابش را رعایت کند؟

02-09-2022

199223

31-08-2022

فرزند یک زن پیش از او از دنیا رفته، سپس او پیش از تقسیم ارث فرزندش فوت کرده است. آیا حق وارثان این زن ساقط می‌شود؟

31-08-2022

243151

29-08-2022

فروش کالا در حالی که هنوز در کشتی یا هواپیماست، و در صورت آسیب دیدن کالا چه کسی ضامن خسارت آن است؟

29-08-2022

178394

27-08-2022

آیا اجازه دارد اتومبیل کسی که از پرداخت اقساطش ناتوان شده را از مزایدهٔ بانک ربوی بخرد؟

27-08-2022