دوشنبه 16 ذوالقعده 1444 - 5 ژوئن 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

103846

08-09-2022

پس از ادرار به نجس بودن لباسش شک دارد

08-09-2022

106440

06-09-2022

دادن زکات به شخصی بدون اطمینان از مستحق بودنش

06-09-2022

129923

04-09-2022

آیا زن اجازه دارد در ایام حِداد از ماترک همسرش استفاده کند؟

04-09-2022

144805

02-09-2022

آیا زن در مجالس وعظ باید در برابر نگاه ملائکه حجابش را رعایت کند؟

02-09-2022

199223

31-08-2022

فرزند یک زن پیش از او از دنیا رفته، سپس او پیش از تقسیم ارث فرزندش فوت کرده است. آیا حق وارثان این زن ساقط می‌شود؟

31-08-2022

243151

29-08-2022

فروش کالا در حالی که هنوز در کشتی یا هواپیماست، و در صورت آسیب دیدن کالا چه کسی ضامن خسارت آن است؟

29-08-2022

178394

27-08-2022

آیا اجازه دارد اتومبیل کسی که از پرداخت اقساطش ناتوان شده را از مزایدهٔ بانک ربوی بخرد؟

27-08-2022

196671

25-08-2022

فرزند پیش از تقسیم ماترک پدر از دنیا رفته است؛ آیا نوه‌ها بهره‌ای از میراث خواهند داشت؟

25-08-2022

217314

23-08-2022

حکم فروش کالاهای ارسال شده قبل از رسیدن به بندر

23-08-2022

220340

22-08-2022

حکم توسل به قرآن و ملائکه و پیامبران و صحابه

22-08-2022

205351

21-08-2022

از دنیا رفته در حالی که یک دختر و چند برادرزادهٔ تنی پسر و دختر دارد

21-08-2022

207193

19-08-2022

آیا خاله و عمهٔ زن از محارم شوهر او هستند؟

19-08-2022

102988

17-08-2022

ترسیم چهرهٔ انسان بدون چشم و دهان و بینی با برنامهٔ فلش

17-08-2022

101283

15-08-2022

استفاده از لوسیون و کرم پوست حاوی مادهٔ اوره

15-08-2022

100055

13-08-2022

آیا کفالت ایتام غیر مسلمان جایز است؟

13-08-2022