پنجشنبه 22 ذوالقعده 1445 - 30 مه 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

26837

07-08-2023

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

07-08-2023

42061

05-08-2023

حکم وارد کردن مصحف (قرآن) و نوار قرآن به دستشویی

05-08-2023

21091

03-08-2023

مسافر در صورتی که قصد ماندن بیش از چهار روز داشته باشد نمازش را کامل می‌خواند

03-08-2023

392583

28-07-2023

حکم کسب درآمد از طریق کلیک روی تبلیغات به شرط سپردن یک مبلغ مالی در سایت

28-07-2023

93414

26-07-2023

زکات مالی که در اثنای حَول به دست آمده است

26-07-2023

198784

24-07-2023

کسب درآمد از سایت‌های تبلیغات به شرط پرداخت هزینهٔ اشتراک

24-07-2023

210590

22-07-2023

روش نماز کسوف

22-07-2023

281553

20-07-2023

شروط جایز بودن فروش اقساطی خودرو توسط بانک

20-07-2023

109254

17-07-2023

اوقات نهی از نماز مستحب

17-07-2023

9386

15-07-2023

اگر وکیل جنس را بیشتر از قیمت مشخص فروخت، آن اضافه برای کیست؟

15-07-2023

50726

13-07-2023

آیا زکات کالاهای تجاری به تجهیزات محل کار و کالاهای مفقود هم تعلق می‌گیرد؟

13-07-2023

265835

11-07-2023

پدرش به او پولی می‌دهد تا در امر خاصی مصرف کند، اما او آن پول را برای کاری دیگر مصرف می‌کند

11-07-2023

204257

09-07-2023

حکم نام‌گذاری با هر کلمه‌ای که ظاهرش نیک است و در قرآن آمده است

09-07-2023

87749

08-07-2023

شمار باطل کننده‌های نماز

08-07-2023

214221

06-07-2023

مقدار زکات طلا برای هر عیار چگونه حساب می‌شود؟

06-07-2023