دوشنبه 16 ذوالقعده 1444 - 5 ژوئن 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

22869

08-10-2022

فروش طلا در برابر پول جایز نیست مگر آنکه همهٔ پولش را در همان مجلس کامل بگیرد

08-10-2022

21255

06-10-2022

حکم مرتب کردن دندان‌ها (ارتودنسی)

06-10-2022

20207

04-10-2022

برای همسرش تعویذی از قرآن ساخته تا آن را بپوشد

04-10-2022

330880

02-10-2022

آیا باید زکات سود تجارتش را بدهد؟ با وجود آنکه این سود را تحویل نگرفته چون به عنوان بدهی شرکایش ثبت شده است؟

02-10-2022

241164

30-09-2022

آیا لازم است روکش دندان‌ها را هنگام وضو بردارد؟

30-09-2022

298008

28-09-2022

از خواهرش آپارتمانی را خریده و به او گفته که قیمت آپارتمان اینقدر است اما در واقع خواهرش می‌تواند آن را به قیمت بیشتری بفروشد

28-09-2022

125910

26-09-2022

آیا لازم است که به خواستگار بگوید یکی از تخمدان‌هایش را برداشته است؟

26-09-2022

65847

24-09-2022

ارکان نماز و واجبات و سنت‌های آن چیست؟

24-09-2022

12599

22-09-2022

آیا برای پزشک پذیرش دعوت شرکت‌های داروسازی جایز است؟

22-09-2022

105471

20-09-2022

آیا حسد وجود دارد؟ و معنایش چیست؟

20-09-2022

20108

18-09-2022

برداشتن موی صورت برای زن

18-09-2022

42804

16-09-2022

در صورت توانایی غذا دادن برای کفارهٔ سوگند، روزه گرفتن کافی نیست

16-09-2022

12801

14-09-2022

وضو با لمس نجاست باطل نمی‌شود

14-09-2022

178251

12-09-2022

حکم پوشیدن پیراهن حاوی آرم شرکت بر روی جلباب توسط زنان کارمند

12-09-2022

140646

10-09-2022

آیا می‌توان در یک نماز استخاره در مورد چند مسئله استخاره کرد؟

10-09-2022