جمعه 16 ذوالقعده 1445 - 24 مه 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

22650

02-09-2023

روش سجدهٔ تلاوت و وضو داشتن برای آن

02-09-2023

39399

31-08-2023

در سجدهٔ سهو و بین این دو سجده چه بگوید؟

31-08-2023

93027

29-08-2023

واجب کننده‌های غسل

29-08-2023

161629

27-08-2023

زنانی که به سبب خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام است

27-08-2023

228904

25-08-2023

زنی که حائض است در حال وقوع کسوف چکار کند؟

25-08-2023

244315

23-08-2023

تخفیف‌های غیر واقعی در مناسبت‌ها

23-08-2023

111837

21-08-2023

اگر شک داشته که خوابش عمیق بوده یا خیر، آیا وضویش باطل است؟

21-08-2023

110006

19-08-2023

خرید خانهٔ قسطی به واسطهٔ بانک

19-08-2023

201085

17-08-2023

روش شرعی غسل میت

17-08-2023

105702

15-08-2023

اگر پای راستش را بشوید و خشکش کند و سپس پای چپ را بشوید آیا موالات در وضو را رعایت نکرده است؟

15-08-2023

98283

13-08-2023

اگر در حال روزه برای وضو آب در بینی بزند و آب به حلقش برسد

13-08-2023

96272

11-08-2023

تاثیر خروج خون و چرکِ زخم بر وضو و نماز

11-08-2023

10776

09-08-2023

اسباب بیشتر شدن ایمان

09-08-2023

26837

07-08-2023

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

07-08-2023

42061

05-08-2023

حکم وارد کردن مصحف (قرآن) و نوار قرآن به دستشویی

05-08-2023