جمعه 7 ربیع الاول 1445 - 22 سپتامبر 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

5511

12-09-2023

ازدواج چه هنگام بر مرد واجب می‌شود؟

12-09-2023

20843

10-09-2023

روش پاک شدن از نجاست خوک

10-09-2023

20368

08-09-2023

نماز کسوف برای کسی مشروع است که شاهد کسوف بوده یا کسوف در سرزمینش رخ داده

08-09-2023

21074

06-09-2023

روش تیمم

06-09-2023

22302

04-09-2023

زنانی که ازدواج با آنان در حالتی جایز است و در حالتی دیگر نیست

04-09-2023

22650

02-09-2023

روش سجدهٔ تلاوت و وضو داشتن برای آن

02-09-2023

39399

31-08-2023

در سجدهٔ سهو و بین این دو سجده چه بگوید؟

31-08-2023

93027

29-08-2023

واجب کننده‌های غسل

29-08-2023

161629

27-08-2023

زنانی که به سبب خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام است

27-08-2023

228904

25-08-2023

زنی که حائض است در حال وقوع کسوف چکار کند؟

25-08-2023

244315

23-08-2023

تخفیف‌های غیر واقعی در مناسبت‌ها

23-08-2023

111837

21-08-2023

اگر شک داشته که خوابش عمیق بوده یا خیر، آیا وضویش باطل است؟

21-08-2023

110006

19-08-2023

خرید خانهٔ قسطی به واسطهٔ بانک

19-08-2023

201085

17-08-2023

روش شرعی غسل میت

17-08-2023

105702

15-08-2023

اگر پای راستش را بشوید و خشکش کند و سپس پای چپ را بشوید آیا موالات در وضو را رعایت نکرده است؟

15-08-2023