پنجشنبه 8 رمضان 1444 - 30 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

65919

01-11-2022

با تماس تلفنی طلا می‌خرد سپس آن را برایش می‌فرستند

01-11-2022

104172

30-10-2022

نتوانسته در بیمارستان وضو و تیمم کند و همانطور نماز خوانده است

30-10-2022

148664

28-10-2022

حکم رنگ کردن مژه‌ها با رنگ سیاه

28-10-2022

93101

26-10-2022

مقداری سهام را به اقساط خریده است، آیا قسط‌ها را هنگام زکات کم کند؟

26-10-2022

115246

24-10-2022

آیا مسح گوش‌ها در وضو واجب است؟

24-10-2022

233733

22-10-2022

آیا برای کفارهٔ سوگند جایز است که برای بینوایان از رستوران غذا بخرد؟

22-10-2022

95891

20-10-2022

حکم برداشتن موی زائد اطراف عورت زن توسط پزشک زن

20-10-2022

110808

18-10-2022

حکم لمس جلد مُصحَف (قرآن) بدون وضو

18-10-2022

167352

16-10-2022

دربارهٔ چشم‌زخم و حسادت و تفاوت بین این دو و حکم هر یک، و آیا کسی که عمدا کسی را چشم می‌زند جریمه می‌شود؟

16-10-2022

125918

14-10-2022

زکاتِ تولیدات کارخانه و مواد خام فراهم شده برای تولید، واجب است

14-10-2022

112077

12-10-2022

آیا در صورت فراموش کردن یکی از سنت‌های نماز باید سجدهٔ سهو کند؟

12-10-2022

256423

10-10-2022

او را در پاکی‌ای که در آن با او جماع کرده بود سه طلاق داده است

10-10-2022

22869

08-10-2022

فروش طلا در برابر پول جایز نیست مگر آنکه همهٔ پولش را در همان مجلس کامل بگیرد

08-10-2022

21255

06-10-2022

حکم مرتب کردن دندان‌ها (ارتودنسی)

06-10-2022

20207

04-10-2022

برای همسرش تعویذی از قرآن ساخته تا آن را بپوشد

04-10-2022