سه شنبه 11 ربیع الاول 1445 - 26 سپتامبر 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

12689

17-04-2023

در اثنای روزه پیش از آنکه از عادت ماهیانه پاک شود مایعی زرد از او خارج شده است

17-04-2023

37780

15-04-2023

آیا گرفتن خون روزه را باطل می‌کند؟

15-04-2023

65694

13-04-2023

قسم یاد کرده که روزهٔ رمضانش را بخورد

13-04-2023

106538

11-04-2023

آیا برای معتکف استفاده از تلفن برای راه انداختن کار مسلمانان جایز است؟

11-04-2023

14065

09-04-2023

حکم مضمضه (آب در دهان زدن) در حال روزه

09-04-2023

14014

07-04-2023

محتلم شدن (نزول منی در پی خواب جنسی) در روز رمضان و معنای حدیث: حُلم از سوی شیطان است

07-04-2023

67777

05-04-2023

در ماه رمضان عمل جراحی انجام داده و چند روز از او خون خارج شده است

05-04-2023

12687

03-04-2023

در حال روزه دچار خون دماغ شده است

03-04-2023

65670

01-04-2023

آیا زنی که به سبب عادت ماهیانه روزه نیست می‌تواند در روز رمضان غذا بخورد؟

01-04-2023

37715

30-03-2023

خروج مذی وضو را باطل نمی‌کند

30-03-2023

39734

28-03-2023

در روز رمضان مرتکب زنا شده است؛ باید چکار کند؟!

28-03-2023

26327

26-03-2023

ختم قرآن در رمضان

26-03-2023

20032

24-03-2023

حکم معاشقه بین زوجین در حال روزه

24-03-2023

12589

22-03-2023

خوردن و نوشیدن از روی فراموشی در روز رمضان

22-03-2023

37752

20-03-2023

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

20-03-2023