پنجشنبه 22 ذوالقعده 1445 - 30 مه 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

4631

03-02-2024

قطع صلهٔ رحم و روابط خویشاوندی

03-02-2024

75057

01-02-2024

خویشاوندی که صلهٔ رحم آنان واجب است کدامند؟

01-02-2024

130415

30-01-2024

آیا به سبب دیالیز اجازه دارد نمازش را جمع کند؟

30-01-2024

148458

28-01-2024

حکم اعطای هدیه یا منفعتی به شخص طلبکار هنگام تسویهٔ بدهی

28-01-2024

161211

26-01-2024

حکم نماز با پیراهنی که بر آن نوشته هست

26-01-2024

161222

24-01-2024

حکم نماز در مکانی که در آن تصویر وجود دارد

24-01-2024

67805

22-01-2024

از آداب عطسه: گفتن الحمدلله و تشمیت و پاسخ به آن

22-01-2024

401709

20-01-2024

حکم کار به عنوان مربی هنرهای رمزی مانند موی تای

20-01-2024

309429

17-01-2024

قاعدهٔ «آنچه رخ داده به نزدیک‌ترین زمانش نسبت داده می‌شود» و اینکه آیا این قاعده بر کسی صدق می‌کند که غسل کرده سپس متوجه چسبی شده که مانع از رسیدن آب می‌شود؟

17-01-2024

309274

15-01-2024

برای شرکتش و همکارانش بلیت هواپیما رزرو می‌کند و امتیازهایی به عنوان جایزه دریافت می‌کند. این امتیازها برای کیست؟

15-01-2024

325579

13-01-2024

حکم تشبیه شخص به صحابه چیست؟

13-01-2024

325759

11-01-2024

حکم اجازهٔ زنان به مردان در قرآن کریم و متون علمی چیست؟

11-01-2024

387475

09-01-2024

می‌خواهد به خواستگاری دختری برود و سن واقعی‌اش را به خانوادهٔ دختر نگوید

09-01-2024

388092

07-01-2024

آیا در یک مسابقهٔ شرعی شرکت کند در حالی که به نیتش شک دارد که آیا برای الله است یا برای جایزه؟

07-01-2024

389002

05-01-2024

آیا با در نظر گرفتن قول به نجاست منی، این نجاست از رختخواب به بدن منتقل می‌شود؟

05-01-2024