پنجشنبه 8 رمضان 1444 - 30 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

103755

01-12-2022

تَبَرُّج و خودنمایی زنان از باطل کننده‌های وضو نیست

01-12-2022

13937

29-11-2022

آیا زکاتش را به دایی بدهکارش بدهد؟ و آیا به او بگوید که این زکات است؟

29-11-2022

7874

27-11-2022

شروط کسی که رُقیهٔ شرعی می‌خواند

27-11-2022

5220

25-11-2022

آیا توبه‌کاری که پشیمان است به قطع می‌تواند توبهٔ خود را پذیرفته شده بداند؟

25-11-2022

3475

23-11-2022

آیا امام در صورت باطل شدن وضویش باید کسی را جانشین خود کند؟

23-11-2022

5595

21-11-2022

زنان چگونه برای شروع دوباره‌ی نماز، پایان مدت عادت ماهیانه‌ی خود را تشخیص دهند؟

21-11-2022

112072

19-11-2022

آیا برای مؤذن جایز است که خودش امام باشد؟

19-11-2022

132415

17-11-2022

نماز در ساختمانی که بر روی قبرستان بنا شده

17-11-2022

131415

15-11-2022

سخن کسی که می‌گوید: عمل، شرطِ کمال ایمان است نه بخشی از آن

15-11-2022

128479

13-11-2022

دختربچه‌اش را تنها در خانه گذاشته و اجاق بر روی او افتاده و جان داده است

13-11-2022

131495

11-11-2022

دل سپردهٔ مردی شده و منتظر است که به خواستگاری‌اش بیاید

11-11-2022

150015

09-11-2022

حکم نماز جمعه برای زن

09-11-2022

160558

07-11-2022

به مادرشان پولی با نسبت‌های متفاوت می‌دهند و او این پول را پس‌انداز می‌کند؛ آیا پس از وفاتش این پول‌ها بر اساس همان نسبت پس داده می‌شود؟

07-11-2022

225206

05-11-2022

حکم استفاده از کارت مترو ویژهٔ دانشجویان توسط کارگر

05-11-2022

118089

03-11-2022

رسم ابرو با سرمه و افتادن بعضی از تارهای ابرو بدون قصد

03-11-2022