چهارشنبه 21 ذوالقعده 1445 - 29 مه 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

11153

14-03-2024

اسراف در خوردن و نوشیدن در رمضان

14-03-2024

233663

13-03-2024

آیا سرم نمکین و تزریق ویتامین‌ها و تزریق وریدی از باطل کننده‌های روزه است؟

13-03-2024

8825

12-03-2024

یک رکعت به یکی از سلام‌های تراویح افزوده است

12-03-2024

274213

11-03-2024

حکم خوردن پس از اذان صبح به سبب شک در صحت درستی وقت اذان

11-03-2024

213710

09-03-2024

بدعت گذاشتن قرآن بر سر در هنگام دعا

09-03-2024

22722

07-03-2024

حکم جمع شدن برای دعا و قرائت قرآن

07-03-2024

88353

21-02-2024

پاداش نیکی زن و شوهر در حق یکدیگر چیست؟

21-02-2024

22438

19-02-2024

اماکن و اوقات اجابت دعا

19-02-2024

229837

17-02-2024

آیا برای صاحب کار جایز است که بدون آگاهی کارکنانش دوربین‌های نظارتی در محل کارشان نصب کند؟

17-02-2024

321334

15-02-2024

آیا تلقین شهادتین به میت کافی است یا لازم است که توبه را به او یادآوری کنیم؟

15-02-2024

322751

13-02-2024

کسی که بر روی بدنش چسب می‌زند تا پمپ انسولین به او وصل باشد و اگر آن را هر بار بردارد باید این چسب را که قیمت بالایی دارد از نو بخرد، چگونه غسل کند؟

13-02-2024

324297

11-02-2024

فایدهٔ وعدهٔ خانه‌ای در بهشت برای انجام برخی از اعمال چیست؟

11-02-2024

370937

09-02-2024

چرا گاهی اثر رُقیهٔ شرعی آشکار نمی‌شود؟

09-02-2024

287395

07-02-2024

در یک کسب و کار شریک شده‌اند و یکی سرمایهٔ آن را تهیه کرده و دیگری محل و تجهیزات و سپس ضرر کرده‌اند. خسارت را چه کسی تحمل می‌کند؟

07-02-2024

1774

05-02-2024

نگاه اول و نگاه دوم به زنان

05-02-2024