جمعه 13 محرم 1446 - 19 ژوئیه 2024
فارسی

آیا خارج شدن خون از بدن روزه‌دار روزهٔ او را باطل می‌کند؟

سوال

حکم گرفتن خون - بسیار باشد یا کم - برای روزه‌دار چیست؟ آیا روزه را باطل می‌کند یا خیر؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر خونی که از او گرفته شده از نظر عرف کم باشد روزه‌اش درست است و قضای آن روز بر او واجب نیست و اگر خونی که از او گرفته شده زیاد باشد برای خروج از اختلاف علما و بنابر احتیاط و برای آنکه چیزی بر عهده‌اش نماند روزهٔ آن روز را قضا می‌کند.

توفیق از سوی الله است و درود و سلام بر پیامبر ما محمد و آل و اصحاب او باد.

منبع: کمیسیون دائم تحقیقات علمی و فتوا (۱۰/ ۲۶۳)