جمعه 2 رمضان 1444 - 24 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

164176

24-01-2023

حکم نماز در خیابان و پیاده رو و مسیر در صورت پر شدن مسجد

24-01-2023

10439

22-01-2023

حکم پوشیدن لباس‌هایی که تصویر دارد

22-01-2023

296695

20-01-2023

حکم استفاده از ایمپلنت ضد بارداری

20-01-2023

9593

18-01-2023

امضا کردن برگهٔ طلاق آیا طلاق به حساب می‌آید؟

18-01-2023

131269

16-01-2023

آیا اگر پس از نماز در مسجد بنشیند بدون آنکه ذکر گوید یا منتظر نماز بعد باشد، پاداش می‌برد؟

16-01-2023

121246

14-01-2023

معنای در شمار آوردن نام‌های نیک الله تعالی

14-01-2023

126941

12-01-2023

آیا این درست است که ملائکه در جلسات ذکر زنانه‌ای که در آن باحجاب نیستند، حاضر نمی‌شوند؟

12-01-2023

104606

10-01-2023

پدرش را که از دنیا رفته دوست دارد و می‌خواهد در حق او نیکی کند

10-01-2023

171961

08-01-2023

حکم تزئین ماشین عروس با گل

08-01-2023

148793

06-01-2023

تفاوت میان اسلام و ایمان

06-01-2023

39376

04-01-2023

دور انداختن کاغذهایی که نامی از نام‌های الله بر آن نوشته شده است

04-01-2023

82010

02-01-2023

تفاوت میان دوست داشتن و روابط حرام

02-01-2023

103691

31-12-2022

حیوانی را به شخصی داده و شخص دوم به آن حیوان آزار رسانده؛ آیا او گناهکار است؟

31-12-2022

9047

29-12-2022

آیا گناه تاثیری بر زندگی خانوادهٔ گناهکار خواهد داشت؟

29-12-2022

48964

27-12-2022

ضابطه و قاعده دربارهٔ نام‌هایی که اطلاق آن بر الله تعالی درست است، چیست؟

27-12-2022