یکشنبه 17 ذوالحجه 1445 - 23 ژوئن 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

82010

15-04-2024

تفاوت میان دوست داشتن و روابط حرام

15-04-2024

220252

13-04-2024

آیا محبت بین زن و شوهر واجب است؟

13-04-2024

81169

11-04-2024

به گمان آنکه خون‌ریزی او ناشی از سقط است روزه‌اش را خورده است

11-04-2024

368879

09-04-2024

حکم دادن برنج پخته به عنوان زکات فطر

09-04-2024

38073

09-04-2024

آیا خارج شدن خون از بدن روزه‌دار روزهٔ او را باطل می‌کند؟

09-04-2024

408176

08-04-2024

آیا جایز است که فقیر را برای خرید زکات فطر و سپس برداشتن آن برای خودش وکیل کرد؟

08-04-2024

233600

07-04-2024

دو خانواده توافق کرده‌اند که زکات فطرشان را به هم بدهند

07-04-2024

13179

07-04-2024

حکم روزه خواری در رمضان به سبب امتحان

07-04-2024

23423

06-04-2024

آیا به کسی که از روی فراموشی در رمضان چیزی می‌خورد، هشدار دهد؟

06-04-2024

14030

04-04-2024

میان روزه و کوتاه کردن ناخن و تراشیدن موهای زائد ارتباطی نیست

04-04-2024

95296

03-04-2024

کسی که بدون اراده در حال روزه استفراغ کرده است نیازی به قضا ندارد

03-04-2024

106526

02-04-2024

مراعات حال ضعیفان و کهنسالان در نماز تراویح

02-04-2024

37636

31-03-2024

وقتِ ادای زکات فطر

31-03-2024

50758

29-03-2024

چه وقت روزه نگرفتن برای مسافر حرام است؟

29-03-2024

221820

27-03-2024

ترشحات بینی بیماران سینوزیت تاثیری بر روزه ندارد

27-03-2024