جمعه 19 شوال 1443 - 20 مه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

132438

11-04-2022

آیا برای پزشک جایز است که در صورت خستگی از معالجهٔ بیماران روزه‌اش را بخورد؟

11-04-2022

107701

10-04-2022

شروط صحت نماز

10-04-2022

231735

10-04-2022

کودکش تنها بیست درصد به شیردهی طبیعی وابسته است، آیا اجازه دارد روزه نگیرد؟

10-04-2022

3100

09-04-2022

نتیجه‌گیری زیبای یک زن نصرانی

09-04-2022

366204

09-04-2022

زنی دچار شک است که خون پریود پیش از مغرب از او خارج شده یا در حین نماز مغرب یا بعد از آن. حکم روزه و نمازش چیست؟

09-04-2022

366120

08-04-2022

حکم فرو بردن آب دهان بعد از رسیدن آن به لب‌ها به سبب پوشیدن ماسک در هنگام روزه چیست؟

08-04-2022

65903

07-04-2022

به سبب گذاشتن آی یو دی پس از پایان نِفاس دچار خونریزی شده است

07-04-2022

38021

06-04-2022

نماز تراویح بدعت نیست و تعداد رکعات معینی ندارد

06-04-2022

108549

05-04-2022

شک دارد که آیا پیش از اذان صبح پاک شده یا خیر؛ آیا نماز و روزه را به جا بیاورد؟

05-04-2022

65803

04-04-2022

آیا برایش جایز است به علت سختی کار روزه نگیرد؟

04-04-2022

37768

03-04-2022

وقت نماز تراویح

03-04-2022

366483

02-04-2022

حکم تست کرونا (کووید ۱۹) در روز رمضان چیست؟

02-04-2022

130021

01-04-2022

خارج شدن چند قطره خون پس از پاک شدن از عادت ماهیانه، حیض به شمار نمی‌آید

01-04-2022

130209

31-03-2022

شایستهٔ روزه‌دار است که سحری بخورد، اگرچه کم باشد

31-03-2022