سه شنبه 19 ذوالحجه 1445 - 25 ژوئن 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

131005

05-06-2023

به علت ندانستن حکم، در اثنای احرام از دئودورانت معطر استفاده کرده است

05-06-2023

106554

03-06-2023

در هنگام طواف گرد زنان همراهشان حلقه می‌زنند در نتیجه کعبه دست چپ آنان نخواهد بود

03-06-2023

41739

01-06-2023

آیا کسی که قرض بلند مدت دارد و موعد آن فرا نرسیده می‌تواند حج کند؟

01-06-2023

26286

31-05-2023

هنگام زیارت قبر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چگونه بر ایشان سلام کنم؟

31-05-2023

36606

29-05-2023

برایش احرام از داخل هواپیما سخت است؛ چکار کند؟

29-05-2023

21638

27-05-2023

در حال حیض از میقات گذشته و احرام نکرده است

27-05-2023

13369

25-05-2023

سعی بین صفا و مروه بدون وضو

25-05-2023

11574

23-05-2023

زنی که در عادت ماهیانه است در صورت اِحرام چکار کند؟

23-05-2023

11013

21-05-2023

آیا گذاشتن کیسه بر روی آلت برای سلسِ ادرار از ممنوعات احرام است؟

21-05-2023

7268

19-05-2023

پوشاندن سر در احرام و استفاده از سایهٔ چتر

19-05-2023

4241

17-05-2023

حکم حج کسی که اقساط باقی ماندهٔ خرید ربوی دارد

17-05-2023

145925

15-05-2023

اگر زنی نماز ظهر را در روز جمعه ادا کند آیا راتبهٔ ظهر را ادا می‌کند؟

15-05-2023

131578

13-05-2023

انداختن نان و غذا در سطل آشغال

13-05-2023

121259

09-05-2023

کار در طراحی سایت‌هایی که به امور حرام لینک می‌دهند

09-05-2023

103431

07-05-2023

حکم نماز دختر بچه بدون روسری

07-05-2023