پنجشنبه 1 رمضان 1444 - 23 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

107624

19-04-2022

آیا بی‌حجابی باعث بطلان روزه می‌شود؟

19-04-2022

106459

18-04-2022

اسراف در سفرهٔ افطار آیا از ثواب روزه کم می‌کند؟

18-04-2022

221496

17-04-2022

آیا برداشتن موی بدن با لیزر جایز است؟ و آیا این بر روزه اثر می‌گذارد؟

17-04-2022

363474

16-04-2022

حکم استفاده از چسب دندان در اثنای روزه

16-04-2022

79202

15-04-2022

خون‌ریزی به سبب عمل جراحی آیا مانع از روزه گرفتن می‌شود؟

15-04-2022

106461

14-04-2022

طولانی ادا کردن نماز تراویح

14-04-2022

233663

13-04-2022

آیا سرم نمکین و تزریق ویتامین‌ها و تزریق وریدی از باطل کننده‌های روزه است؟

13-04-2022

98682

12-04-2022

پس از استقامت، ایمانش ضعیف شده و نماز را برای چند روز ترک کرده است

12-04-2022

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

132438

11-04-2022

آیا برای پزشک جایز است که در صورت خستگی از معالجهٔ بیماران روزه‌اش را بخورد؟

11-04-2022

107701

10-04-2022

شروط صحت نماز

10-04-2022

231735

10-04-2022

کودکش تنها بیست درصد به شیردهی طبیعی وابسته است، آیا اجازه دارد روزه نگیرد؟

10-04-2022

3100

09-04-2022

نتیجه‌گیری زیبای یک زن نصرانی

09-04-2022

366204

09-04-2022

زنی دچار شک است که خون پریود پیش از مغرب از او خارج شده یا در حین نماز مغرب یا بعد از آن. حکم روزه و نمازش چیست؟

09-04-2022

366120

08-04-2022

حکم فرو بردن آب دهان بعد از رسیدن آن به لب‌ها به سبب پوشیدن ماسک در هنگام روزه چیست؟

08-04-2022