سه شنبه 16 شوال 1443 - 17 مه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

27016

24-04-2022

آیا امام مسجد حق جمع‌آوری زکات فطر را دارد و کجا باید آن را توزیع کرد؟

24-04-2022

37951

23-04-2022

آیا برای شخص معتکف خارج شدن از مسجد جایز است؟

23-04-2022

106451

22-04-2022

حکم نشستن روزه‌دار در نزدیکی دستگاه‌هایی که بخار یا دود تولید می‌کنند

22-04-2022

2730

21-04-2022

آیا تفاوتی میان نماز تراویح و نماز قیام وجود دارد؟

21-04-2022

50025

20-04-2022

اعتکاف مرد و زن صحیح نیست مگر در مسجد

20-04-2022

107624

19-04-2022

آیا بی‌حجابی باعث بطلان روزه می‌شود؟

19-04-2022

106459

18-04-2022

اسراف در سفرهٔ افطار آیا از ثواب روزه کم می‌کند؟

18-04-2022

221496

17-04-2022

آیا برداشتن موی بدن با لیزر جایز است؟ و آیا این بر روزه اثر می‌گذارد؟

17-04-2022

363474

16-04-2022

حکم استفاده از چسب دندان در اثنای روزه

16-04-2022

79202

15-04-2022

خون‌ریزی به سبب عمل جراحی آیا مانع از روزه گرفتن می‌شود؟

15-04-2022

106461

14-04-2022

طولانی ادا کردن نماز تراویح

14-04-2022

233663

13-04-2022

آیا سرم نمکین و تزریق ویتامین‌ها و تزریق وریدی از باطل کننده‌های روزه است؟

13-04-2022

98682

12-04-2022

پس از استقامت، ایمانش ضعیف شده و نماز را برای چند روز ترک کرده است

12-04-2022

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

132438

11-04-2022

آیا برای پزشک جایز است که در صورت خستگی از معالجهٔ بیماران روزه‌اش را بخورد؟

11-04-2022