سه شنبه 17 محرم 1446 - 23 ژوئیه 2024
فارسی

حکم روزه خواری در رمضان به سبب امتحان

سوال

اگر امتحانات نهایی متوسطه (دبیرستان) در ماه رمضان باشد آیا برای دانش آموز جایز است که برای تمرکز در امتحانات روزه نشود؟

متن پاسخ

الحمدلله.

برای شخص مکلف جایز نیست که برای امتحان در ماه رمضان روزه خواری کند، زیرا این از عذرهای شرعی نیست، بلکه واجب است روزه شود و اگر درس خواندن در روز برایش مشکل است، شب را به درس و مطالعه اختصاص دهد.

برای مسئولان شایسته است که در حق دانش آموزان ارفاق به خرج دهند و برای به دست آمدن هر دو مصلحت یعنی مصلحت روزه و مصلحت آماده شدن برای امتحان، این امتحان را در غیر رمضان برگزار کنند. از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند: «بارالها، هر کس مسئولیت امری از امور امت مرا بر عهده گرفت و دربارهٔ آنان ارفاق نمود، به او ارفاق کن و کسی که مسئولیتی از امور امت به او سپرده شد و بر آنان سخت گرفت، بر او سخت بگیر» به روایت مسلم در صحیح. بنابراین توصیهٔ من به مسئولان امتحان این است که در حق دانش آموزان نرمش به خرج دهید و آن را در ماه رمضان برگزار نکنید، بلکه قبل یا بعد از رمضان باشد. از الله برای همه خواهان توفیق هستیم.

منبع: فتاوی الشیخ ابن باز (۴/ ۲۲۳)