دوشنبه 9 ذوالقعده 1444 - 29 مه 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

169750

03-08-2022

فروش آنچه نزد تو نیست

03-08-2022

245002

01-08-2022

حکم در امان ماندن از چشم زخم با وضوی دسته جمعی

01-08-2022

326674

30-07-2022

خدمتگزاری والدین بر پسران واجب است یا بر دختران؟

30-07-2022

283410

28-07-2022

وسواس در امر طهارت و روش تعامل با این مشکل

28-07-2022

180341

26-07-2022

احکام تکلیفی و مثال‌های آن

26-07-2022

224575

24-07-2022

حکم کار در شرکت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان مباح است اما برخی معاملات حرام نیز انجام می‌دهند

24-07-2022

307722

22-07-2022

مواضعی که اجازه خواستن در آن هنگام واجب است و اجازه خواستن چه هنگام ساقط می‌شود؟

22-07-2022

193172

20-07-2022

هم‌بستری در اتاقی که در آن قرآن هست

20-07-2022

116038

18-07-2022

در ماه اول بارداری است و می‌خواهد سقط جنین کند چون قرار است از شوهرش جدا شود

18-07-2022

220397

11-07-2022

مادرشان از دنیا رفته حال آنکه در زندگی‌اش به برخی از فرزندانش اموالی داده که به دیگر فرزندان نداده است

11-07-2022

115954

09-07-2022

حکم سقط جنین پیش از کامل کردن چهل روز برای پی در پی نشدن حاملگی

09-07-2022

134518

07-07-2022

حکم نماز کسی که تنها یک سجده به عنوان سجدهٔ سهو به جا آورده است

07-07-2022

240236

05-07-2022

با گروهی از دانشجویان ساکن است که مرتکب برخی منکرات می‌شوند

05-07-2022

148441

03-07-2022

عادت دارد که دوستانش را با القابی زشت صدا بزند اما آنان از او عصبانی نمی‌شوند

03-07-2022

166428

01-07-2022

اطاعت والدین در صورتی که مخالف فرزندآوری باشند واجب نیست

01-07-2022