پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

93414

26-07-2023

زکات مالی که در اثنای حَول به دست آمده است

26-07-2023

198784

24-07-2023

کسب درآمد از سایت‌های تبلیغات به شرط پرداخت هزینهٔ اشتراک

24-07-2023

210590

22-07-2023

روش نماز کسوف

22-07-2023

281553

20-07-2023

شروط جایز بودن فروش اقساطی خودرو توسط بانک

20-07-2023

109254

17-07-2023

اوقات نهی از نماز مستحب

17-07-2023

9386

15-07-2023

اگر وکیل جنس را بیشتر از قیمت مشخص فروخت، آن اضافه برای کیست؟

15-07-2023

50726

13-07-2023

آیا زکات کالاهای تجاری به تجهیزات محل کار و کالاهای مفقود هم تعلق می‌گیرد؟

13-07-2023

265835

11-07-2023

پدرش به او پولی می‌دهد تا در امر خاصی مصرف کند، اما او آن پول را برای کاری دیگر مصرف می‌کند

11-07-2023

204257

09-07-2023

حکم نام‌گذاری با هر کلمه‌ای که ظاهرش نیک است و در قرآن آمده است

09-07-2023

87749

08-07-2023

شمار باطل کننده‌های نماز

08-07-2023

214221

06-07-2023

مقدار زکات طلا برای هر عیار چگونه حساب می‌شود؟

06-07-2023

235464

04-07-2023

تفاوت احوال مردم هنگام عبور از پل صراط به سبب تفاوت اعمالشان

04-07-2023

207972

03-07-2023

روش محاسبهٔ زکات اموال نقدی

03-07-2023

22389

02-07-2023

وقت نماز چاشت (نماز ضُحیٰ)

02-07-2023

10498

01-07-2023

خوردن شتر مرغ اگر ذبح شده باشد جایز است

01-07-2023