سه شنبه 10 ذوالقعده 1444 - 30 مه 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

26213

29-06-2022

یکی از دورهای طواف افاضه را فراموش کرده است

29-06-2022

106598

27-06-2022

انواع طواف به دور کعبه

27-06-2022

14217

27-06-2022

زنی در اثنای حج پریود شده و نمی‌تواند در مکه بماند

27-06-2022

106577

25-06-2022

آیا فاصلهٔ میان طواف و سعی مدت محدودی دارد؟

25-06-2022

109246

23-06-2022

در اثنای طواف چه بگوید؟

23-06-2022

12239

21-06-2022

کسی که قصد حج یا عمره دارد و از میقات گذشته و نیت را فراموش کرده سپس برگشته و احرام کرده، کفاره‌ای بر عهدهٔ او نیست

21-06-2022

38870

19-06-2022

پیش از میقات پریود شده و به جده رفته، سپس قصد عمره کرده است؛ از کجا احرام کند؟

19-06-2022

11884

17-06-2022

هزینه‌های همراه شخص معلول در عمره را چه کسی پرداخت می‌کند؟

17-06-2022

36850

15-06-2022

اگر در هنگام طواف یا سعی، نماز اقامه شود چکار کند؟

15-06-2022

14263

14-06-2022

آیا برای شخص در حال احرام پوشیدنِ دمپایی جایز است؟

14-06-2022

26722

13-06-2022

تغییر لباس اِحرام

13-06-2022

36402

12-06-2022

آماده شدن برای احرام، حدود سه ساعت پیش از رسیدن به میقات

12-06-2022

36897

11-06-2022

آیا برای مُحرِم شانه کردن مویش جایز است؟

11-06-2022

60186

10-06-2022

پوشیدن «آغوشی» کودک در اثنای اِحرام

10-06-2022

36854

09-06-2022

پوشیدن کمربند در حال اِحرام اشکال ندارد

09-06-2022