Selasa 6 Dzulhijjah 1443 - 5 Juli 2022
Indonesian

157275

22-08-2012

Jika Berpatokan Pada Ru'yatul Hilal Negeri Lain Bolehkan Dia Menunda Shalat Id Agar Dapat Shalat Bersama Masyarakat Di Negerinya

22-08-2012

106493

19-08-2012

HUKUM PUASA DAN BERBUKA BAGI ORANG YANG DITOLAK PERSAKSIANNYA ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN MEMBERITAHU PENANGGUNGJAWAB

19-08-2012

68828

18-07-2012

APAKAH DIHARUSKAN SALING MELIHAT HILAL?

18-07-2012

93432

18-07-2012

TELAH BERPUASA KEMUDIAN KEMBALI KE NEGARANYA, SEMENTARA (DI NEGARANYA) BELUM MEMASUKI BULAN RAMADAN

18-07-2012

107482

14-07-2012

Penanya Mengomentari Jawaban Lalu Tentang Puasa Dan Hadits Ibnu Abbas Tentang Ru'yatul Hilal Dengan Satu Orang Saksi

14-07-2012

1084

08-07-2012

MAKNA AYAT, "DAN BULAN TELAH KAMI TETAPKAN TEMPAT-TEMPATNYA."

08-07-2012

26813

31-07-2011

MENGETAHUI MASUKNYA RAMADAN WAKTU SIANG HARI, DAN BERPUASA

31-07-2011

106489

26-07-2011

TIDAK MENGAPA MELIHAT BULAN SABIT DENGAN PERALATAN MODERN

26-07-2011

50487

25-07-2011

KENAPA UMAT ISLAM TIDAK SEPAKAT DALAM MEMULAI BERPUASA

25-07-2011

37743

24-07-2011

SULIT MELIHAT HILAL DI NEGARA INDUSTRI

24-07-2011

26824

18-07-2011

SIAPAKAH YANG DIKATAKAN ADIL YANG PERKATAANNYA DAPAT DIAMBIL DALAM MASALAH RUKYAH HILAL

18-07-2011

81421

14-09-2010

SHALAT DAN PUASA ORANG YANG DIPENJARA, TIDAK MENGETAHUI WAKTU APAPUN

14-09-2010

110757

09-09-2010

BENARKAH PENETAPAN HARI RAYA YANG LALU KELIRU, SEHINGGA KITA HARUS MENGQADHA HARI KETIGAPULUH

09-09-2010

71203

04-09-2010

MELAKUKAN SAFAR DI TENGAH BULAN RAMADAN KE NEGARA YANG BERBEDA DENGAN NEGARANYA DALAM BERPUASA, BAGAIMANA PUASANYA?

04-09-2010

107943

03-09-2010

KALAU BERPUASA DENGAN NEGARA YANG MEMAKAI HISAB, APAKAH BERBUKA PUASA DENGANNYA?

03-09-2010