Sabtu 10 Dzulqoidah 1445 - 18 Mei 2024
Indonesian

Golongan penerima zakat

13937

19-02-2023

Apakah Pamannya Yang Mempunyai Hutang Boleh Diberi Zakat Dan Apakah Diberitahukan Akan Hal itu?

19-02-2023

106440

23-11-2022

Memberikan Zakat Kepada Seseorang Padahal Belum Memastikan Kelayakannya

23-11-2022

130229

26-01-2022

Tidak Ada Zakat Pada Harta Sumbangan Untuk Membangun Masjid

26-01-2022

179635

07-08-2021

Apakah Boleh Menarik Kembali Zakat Malnya Jika Telah Diberikan Kepada Orang Fakir, Kemudian Diketahui Ternyata Dia Tidak Membutuhkannya

07-08-2021

155578

08-10-2020

Apakah Boleh Menyalurkan Zakat Untuk Mensuplai Makanan Hewan Dan Merawat Kesehatannya ?

08-10-2020

316052

15-07-2020

Hukumnya Membayar Zakat Kepada Para Tahanan Yang Mempunyai Hutang

15-07-2020

75406

29-12-2019

Peminta-minta Mana Yang Lebih Utama Untuk Diberikan Sedekah Kepadanya ?

29-12-2019

21810

25-12-2019

Hukumnya Membayar Zakat Kepada Saudara Laki-laki, Saudari Perempuan, Paman, Bibi dan Semua Kerabat Dekat ?

25-12-2019

222731

06-03-2019

Dia dan Istrinya Mempunyai Harta, Apakah Boleh Membayarkan Zakatnya Kepada Bapak dan Saudara-saudaranya ?

06-03-2019

222551

14-12-2018

Apakah Boleh Mengambil Harta Zakat Untuk Keperluan Tertentu, Padahal Dia Mempunyai Beberapa Bidang Tanah ?

14-12-2018

221870

01-12-2018

Apakah Dibolehkan Membayarkan Zakat Mal Kepada Wanita Tunangannya Karena Keluarganya Banyak Yang Miskin ?

01-12-2018

216434

31-03-2018

Bagaimanakah Hukumnya Kepada Instansi Yang Mengkhususkan Alokasi Tertentu Untuk Kebutuhan Administrasi ?

31-03-2018

267380

11-01-2018

Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Ke Rumah Sakit Kanker Untuk Anak-anak

11-01-2018

130549

08-07-2017

Apakah Diperbolehkan Membebaskan Tawanan Orang Islam Dari Uang Zakat?

08-07-2017

179539

03-07-2017

Apakah Menantu Perempuan dan Pegawai Yang Bepergian ke Luar Negeri Termasuk Yang Berhak Menerima Zakat ?

03-07-2017