یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

7852

06-05-2020

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

06-05-2020

226060

15-06-2019

خون نفاس او قطع شده سپس چند قطره خون مشاهده کرد است؛ حکم روزهٔ او در چنین حالتی چیست؟

15-06-2019

146190

11-05-2019

خون‌ریزی زایمان او نه ماه به طول انجامیده و در این مدت نماز نخوانده

11-05-2019

37926

05-05-2019

اگر زنی پیش از طلوع فجر عادت ماهیانه‌اش تمام شود و بخواهد روزه بگیرد

05-05-2019

50308

30-04-2019

اگر زنی قبل از چهل روز از نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) پاک شد غسل می‌کند و نماز و روزه را انجام می‌دهد

30-04-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019

83172

24-12-2017

روش غسل کامل و حداقل غسل واجب

24-12-2017

93793

04-06-2017

متوجه لکه‌ی خونی شده؛ آیا روزه بگیرد؟

04-06-2017

50282

20-06-2016

اگر حتی یک لحظه پیش از غروب خورشید دچار حیض شود روزه‌اش باطل است و باید قضایش را به جای آورد

20-06-2016