جمعه 4 ربیع الاول 1444 - 30 سپتامبر 2022
فارسی

باطل کننده‌های روزه

106486

22-07-2017

خون‌ریزی در حال روزه

22-07-2017

221820

18-06-2017

ترشحات بینی بیماران سینوزیت تاثیری بر روزه ندارد

18-06-2017

27227

17-06-2017

به گمان آنکه فجر طلوع نکرده پس از اذان آب نوشیده است

17-06-2017

95565

11-06-2017

اگر روزه‌دار در حال روزه در گلویش مزه‌ی خون را احساس کند

11-06-2017

12610

08-06-2017

حجامت در هنگام روزه

08-06-2017

12597

06-06-2017

زیر کردن آب گلو و خلط سینه در حال روزه

06-06-2017

37749

05-06-2017

استفاده از شیاف روزه را باطل نمی‌کند

05-06-2017

129752

01-06-2017

تاثیر بازگشت غذا از معده بر روزه‌دار

01-06-2017

22981

29-05-2017

ضابطه‌ی آنچه باعث بطلان روزه و افطار روزه‌دار می‌شود

29-05-2017

2299

19-05-2017

تاثیر استعمال ابزار و داروهای پزشکی بر روزه

19-05-2017

93769

23-06-2016

خروج منی بدون شهوت روزه را باطل نمی‌کند

23-06-2016

50282

20-06-2016

اگر حتی یک لحظه پیش از غروب خورشید دچار حیض شود روزه‌اش باطل است و باید قضایش را به جای آورد

20-06-2016

80425

18-06-2016

غذا از معده‌اش به حنجره برمی‌گردد؛ در حال روزه چکار کند؟

18-06-2016

93866

12-06-2016

اگر روزه‌دار به سبب ندانستن حکم یا ندانستن وقت، کاری انجام دهد که باطل کننده‌ی روزه است

12-06-2016

38023

11-03-2016

باطل کننده‌های روزه

11-03-2016