دوشنبه 11 ذوالحجه 1445 - 17 ژوئن 2024
فارسی

باطل کننده‌های روزه

38073

09-04-2024

آیا خارج شدن خون از بدن روزه‌دار روزهٔ او را باطل می‌کند؟

09-04-2024

23423

06-04-2024

آیا به کسی که از روی فراموشی در رمضان چیزی می‌خورد، هشدار دهد؟

06-04-2024

95296

03-04-2024

کسی که بدون اراده در حال روزه استفراغ کرده است نیازی به قضا ندارد

03-04-2024

221820

27-03-2024

ترشحات بینی بیماران سینوزیت تاثیری بر روزه ندارد

27-03-2024

37662

20-03-2024

زنی مدت نفاسش چهل روز شده اما خون‌ریزی او تمام نشده؛ آیا می‌تواند نماز و روزه‌اش را انجام دهد؟

20-03-2024

80425

19-03-2024

غذا از معده‌اش به حنجره برمی‌گردد؛ در حال روزه چکار کند؟

19-03-2024

49752

18-03-2024

آیا مذی، روزه را باطل می‌کند؟

18-03-2024

93769

17-03-2024

خروج منی بدون شهوت روزه را باطل نمی‌کند

17-03-2024

37679

16-03-2024

اگر در حال جماع با همسرش صدای اذان صبح را بشنود

16-03-2024

233663

13-03-2024

آیا سرم نمکین و تزریق ویتامین‌ها و تزریق وریدی از باطل کننده‌های روزه است؟

13-03-2024

98283

13-08-2023

اگر در حال روزه برای وضو آب در بینی بزند و آب به حلقش برسد

13-08-2023

26837

07-08-2023

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

07-08-2023

27003

19-04-2023

خون بینی اگر به حلق برسد

19-04-2023

12689

17-04-2023

در اثنای روزه پیش از آنکه از عادت ماهیانه پاک شود مایعی زرد از او خارج شده است

17-04-2023

37780

15-04-2023

آیا گرفتن خون روزه را باطل می‌کند؟

15-04-2023