سه شنبه 9 رجب 1444 - 31 ژانویه 2023
فارسی

باطل کننده‌های روزه

107624

19-04-2022

آیا بی‌حجابی باعث بطلان روزه می‌شود؟

19-04-2022

363474

16-04-2022

حکم استفاده از چسب دندان در اثنای روزه

16-04-2022

79202

15-04-2022

خون‌ریزی به سبب عمل جراحی آیا مانع از روزه گرفتن می‌شود؟

15-04-2022

233663

13-04-2022

آیا سرم نمکین و تزریق ویتامین‌ها و تزریق وریدی از باطل کننده‌های روزه است؟

13-04-2022

366204

09-04-2022

زنی دچار شک است که خون پریود پیش از مغرب از او خارج شده یا در حین نماز مغرب یا بعد از آن. حکم روزه و نمازش چیست؟

09-04-2022

366120

08-04-2022

حکم فرو بردن آب دهان بعد از رسیدن آن به لب‌ها به سبب پوشیدن ماسک در هنگام روزه چیست؟

08-04-2022

366483

02-04-2022

حکم تست کرونا (کووید ۱۹) در روز رمضان چیست؟

02-04-2022

93842

30-03-2022

به گمان آنکه اذان صبح نشده، با همسرش جماع کرده است

30-03-2022

366883

20-06-2021

آیا تزریق محلول نمکی به زیر پوست برای تست حساسیت در روز رمضان، روزه را باطل می‌کند؟

20-06-2021

106494

06-05-2021

حکم استفاده از اسپری بینی در حال روزه

06-05-2021

129935

05-05-2021

استفاده از روغن یا پماد بواسیر برای روزه‌دار اشکالی ندارد

05-05-2021

10901

03-05-2021

واکسن منژیت، روزه را باطل نمی‌کند

03-05-2021

275222

28-04-2021

اگر خودارضایی کند و جلوی خروج منی را بگیرد و سپس منی همراه با ادرار خارج شود آیا روزه‌اش باطل شده است؟

28-04-2021

338146

27-04-2021

کسی که به سبب تشنگی و ترس از هلاکت یا زیان دیدن روزه‌اش را خورده آیا ادامه دادن به خوردن برایش جایز است؟

27-04-2021

160569

26-04-2021

آیا فکر کردنی که به انزال منجر شود روزه را باطل می‌کند؟

26-04-2021