سه شنبه 18 ربیع الاول 1445 - 3 اکتبر 2023
فارسی

باطل کننده‌های روزه

98283

13-08-2023

اگر در حال روزه برای وضو آب در بینی بزند و آب به حلقش برسد

13-08-2023

26837

07-08-2023

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

07-08-2023

27003

19-04-2023

خون بینی اگر به حلق برسد

19-04-2023

12689

17-04-2023

در اثنای روزه پیش از آنکه از عادت ماهیانه پاک شود مایعی زرد از او خارج شده است

17-04-2023

37780

15-04-2023

آیا گرفتن خون روزه را باطل می‌کند؟

15-04-2023

14065

09-04-2023

حکم مضمضه (آب در دهان زدن) در حال روزه

09-04-2023

14014

07-04-2023

محتلم شدن (نزول منی در پی خواب جنسی) در روز رمضان و معنای حدیث: حُلم از سوی شیطان است

07-04-2023

67777

05-04-2023

در ماه رمضان عمل جراحی انجام داده و چند روز از او خون خارج شده است

05-04-2023

12687

03-04-2023

در حال روزه دچار خون دماغ شده است

03-04-2023

37715

30-03-2023

خروج مذی وضو را باطل نمی‌کند

30-03-2023

39734

28-03-2023

در روز رمضان مرتکب زنا شده است؛ باید چکار کند؟!

28-03-2023

20032

24-03-2023

حکم معاشقه بین زوجین در حال روزه

24-03-2023

12589

22-03-2023

خوردن و نوشیدن از روی فراموشی در روز رمضان

22-03-2023

38205

18-03-2023

حکم استفراغ اندک در حال روزه

18-03-2023

38027

14-03-2023

اگر پنج دقیقه پیش از مغرب پریود شود، آیا روزه را به پایان برساند؟

14-03-2023