جمعه 4 ربیع الاول 1444 - 30 سپتامبر 2022
فارسی

باطل کننده‌های روزه

337756

23-04-2021

حکم کسی که در روز رمضان (در حال روزه) با استفاده از کاندوم نزدیکی کند

23-04-2021

365511

21-04-2021

آیا دریافت واکسن کرونا در روزِ ماه رمضان، روزه را باطل می‌کند؟

21-04-2021

37918

19-04-2021

ضابطهٔ مقدار خونی که خروج آن روزه را باطل می‌کند

19-04-2021

40589

15-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

106535

07-04-2021

کفارهٔ کسی که در روزِ رمضان جِماع کند و مقدار لازم در غذا دادن به عنوان کفاره

07-04-2021

230135

30-12-2020

در صورت خون ریزی در لثه در هنگام نماز باید چکار کرد؟

30-12-2020

50406

18-05-2020

گرفتن خون برای آزمایش، روزه را باطل نمی‌کند

18-05-2020

124200

08-05-2020

قرص‌های زیر زبانی که توسط بدن جذب می‌شود آیا روزه را باطل می‌کند؟

08-05-2020

20135

28-04-2020

خوردن سحری برای درستی روزه شرط نیست

28-04-2020

39752

15-04-2020

گمان کرده که روزهٔ قضا مانند روزهٔ مستحب است و می‌توان آن را قطع کرد

15-04-2020

37650

09-04-2020

استفاده از اسپری آسم روزه را باطل نمی‌کند

09-04-2020

22927

23-05-2019

حکم استفاده از شیاف برای بیمار در هنگام روزه

23-05-2019

22199

22-05-2019

حکم استفاده از قطرهٔ چشم برای روزه‌دار

22-05-2019

232352

19-05-2019

چرا استمنا روزه را باطل می‌کند اما بی‌حجابی و دیگر گناهان باعث بطلان روزه نمی‌شود؟

19-05-2019

8652

16-05-2019

حکم استفاده تزریق برای روزه‌دار

16-05-2019