Cuma 13 Zilhicce 1442 - 23 Temmuz 2021
Türkçe

Yeni cevaplar

330605

22-07-2021

Le serment de ne pas avoir un rapport intime avec sa femme pendant une période prononcé sous l’effet de la colère compte-t-il?

22-07-2021

326674

22-07-2021

Anne ve Babanın Hizmeti; Erkek Çocuklarına mı? Yoksa Kız Çocuklarına mı vaciptir?

22-07-2021

196434

20-07-2021

Adağını yerine getiren kimse, yaptığı işin sevabını aldığı gibi adağını yerine getirdiği için sevap kazanır.

20-07-2021

331057

18-07-2021

Adetlerin farklılığına göre sarf edilen sözler hakkındaki hüküm değişikliği

18-07-2021

323078

14-07-2021

Kocası vefat eden kadın, kıllarını kesebilir mi?

14-07-2021

192448

14-07-2021

Kurban kesimine niyet eden kimse, sonra vazgeçebilir mi?

14-07-2021

317824

12-07-2021

Vekalet vermeden adına kurban kesilmesi

12-07-2021

224247

10-07-2021

Kurban kesimini izleyememek

10-07-2021

111322

08-07-2021

Yedi kişiden az olan kişiler, sığır kesiminde ortak olabilirler mi?

08-07-2021

83381

06-07-2021

Kurban kesmek isteyen erkek veya kadın, tırnak ve saçlarını kesmezler

06-07-2021

45767

04-07-2021

Kurbanda en faziletli olan şey; deve kesmektir, sonra sığır, sonra koyun, sonra hisse ortaklığıdır.

04-07-2021

45544

02-07-2021

Tüm hane fertleri adına bir kurban yeter

02-07-2021

192041

30-06-2021

Gebe olan bir hayvanı kurban kesmek caiz mi?

30-06-2021

170160

28-06-2021

Evli olmayan bir kadın, kendi adına kurban kesebilir mi?

28-06-2021

373188

26-06-2021

İslam’a girmek istiyor ancak yeni yaşantısı için öğütler talep ediyor

26-06-2021