Pazar 6 Rebiül-Evvel 1444 - 2 Ekim 2022
Türkçe

Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

163630

04-04-2014

Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?

04-04-2014

162990

28-03-2014

Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir?

28-03-2014

159230

21-03-2014

Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir

21-03-2014

157230

16-03-2014

Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır?

16-03-2014

154036

28-02-2014

Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü

28-02-2014

147920

21-02-2014

Ölü, kabrini ziyâret edeni hisseder mi?

21-02-2014

159456

14-02-2014

Defnettikten sonra ölü için yapılan duâ belirli bir sayı ile sınırlı değildir

14-02-2014

130521

04-02-2014

Defnedildikten sonra ölüye telkinde bulunmak bid'attır

04-02-2014

134236

28-01-2014

Ölünün, (hayatta iken) belirli bir yerde defnedilmesini vasiyet etmesi

28-01-2014

131847

14-01-2014

Kadının, kabristana uğradığında ölülere selâm vermesi

14-01-2014

105370

03-01-2014

İnsanın, kabirlerin üzerine Kur'an-ı Kerim okumasının ve kabrin yanında kendisi için duâ etmesinin hükmü

03-01-2014

105376

27-12-2013

Kabrin yanında ezân okumanın hükmü

27-12-2013

105369

13-12-2013

Ölüyü defnederken kefenin düğümlerini çözmek ve ölünün yüzünü açmak

13-12-2013

20001

06-12-2013

Kabrin üzerinde biten ağaç, ölünün düzgün birisi olduğuna delâlet eder mi?

06-12-2013

14040

03-12-2013

Cenaze namazı farz-ı kifâyedir

03-12-2013