Perşembe 3 Rebiül-Evvel 1444 - 29 Eylül 2022
Türkçe

Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

200177

17-07-2015

Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.

17-07-2015

174753

05-06-2015

Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi

05-06-2015

138768

09-05-2015

Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?

09-05-2015

102322

01-05-2015

Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak

01-05-2015

12322

29-04-2015

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü

29-04-2015

9304

25-04-2015

Ölüye Fatiha okumak

25-04-2015

158315

12-03-2015

Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?

12-03-2015

763

06-03-2015

Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?

06-03-2015

121010

24-12-2014

Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir

24-12-2014

159418

06-12-2014

Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü

06-12-2014

176341

01-12-2014

Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak

01-12-2014

22486

20-11-2014

Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu

20-11-2014

22890

16-05-2014

Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur?

16-05-2014

106423

07-05-2014

Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü

07-05-2014

174715

11-04-2014

Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü

11-04-2014