جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

145925

15-05-2023

اگر زنی نماز ظهر را در روز جمعه ادا کند آیا راتبهٔ ظهر را ادا می‌کند؟

15-05-2023

150015

09-11-2022

حکم نماز جمعه برای زن

09-11-2022

189778

10-12-2020

نماز زن در جماعت زنان به صورت تنها در پشت صف

10-12-2020

39054

21-10-2020

نماز جمعه برای همه‌ی کسانی که در شهر یا روستا هستند واجب است؛ حتی اگر اذان را نشنوند؟ اگر به سبب دوری از مسجد در شهری که زندگی می‌کنم، صدای اذان را نشنونم، آیا نماز جمعه و جماعت بر من واجب است؟

21-10-2020

333514

16-03-2020

حکم شرکت در نماز جمعه و جماعت در هنگام انتشار بیماری‌های مسری یا ترس از گسترش آن

16-03-2020

233591

22-02-2020

حکم پی‌گیری ترجمهٔ خطبهٔ جمعه از روی گوشی موبایل در حین گوش دادن به آن

22-02-2020

241048

19-02-2019

در صورت بسته بودن درهای مساجد چگونه اجر زود رفتن به جمعه را به‌دست بیاورد؟

19-02-2019

245396

24-10-2017

تنها کاری که برایش امکان دارد بنایی است، اما به او اجازه‌ی شرکت در نماز جمعه نمی‌دهند. چکار کند؟

24-10-2017

109323

26-08-2017

فتوای کمیسیون دائم درباره‌ی مصادف شدن روز عید و جمعه

26-08-2017

215926

04-04-2016

مدرسه آن‌ها را از نماز جمعه و جماعت منع می‌کند، چه کار کنند؟

04-04-2016