دوشنبه 11 ذوالحجه 1445 - 17 ژوئن 2024
فارسی

ایمان به جن و جادو و چشم‌زخم

167352

16-10-2022

دربارهٔ چشم‌زخم و حسادت و تفاوت بین این دو و حکم هر یک، و آیا کسی که عمدا کسی را چشم می‌زند جریمه می‌شود؟

16-10-2022

245002

01-08-2022

حکم در امان ماندن از چشم زخم با وضوی دسته جمعی

01-08-2022

98153

24-05-2022

دربارهٔ کانال‌های سحر و جادو و پیش‌گویی

24-05-2022

130786

15-03-2022

ذکر مشروع برای دفع چشم‌زخم این است که بگوید: بارَکَ اللهُ لک یا بارَکَ اللهُ علیک

15-03-2022

6530

09-06-2020

آیا می‌توان به واسطه‌ی سحر کسی را از همسرش دور کرد؟

09-06-2020

20954

27-01-2020

حقیقت چشم زخم و راه‌های پیشگیری و درمان آن

27-01-2020

12918

02-12-2019

انواع راه‌های درمان سحر

02-12-2019

2662

13-10-2019

وسایل شرعی برای پیش‌گیری و در امان ماندن از سحر

13-10-2019

8976

22-02-2016

آیا ابلیس از جنیان است یا از ملائکه؟

22-02-2016