پنجشنبه 7 ذوالحجه 1445 - 13 ژوئن 2024
فارسی

233733

22-10-2022

آیا برای کفارهٔ سوگند جایز است که برای بینوایان از رستوران غذا بخرد؟

22-10-2022

106455

09-04-2021

بیمار است و به شکل مداوم نیازمند دارو است

09-04-2021

106535

07-04-2021

کفارهٔ کسی که در روزِ رمضان جِماع کند و مقدار لازم در غذا دادن به عنوان کفاره

07-04-2021

7426

03-04-2021

روزه نگرفته سپس از روی شرم قضایش را بجا نیاورده است

03-04-2021

7449

01-04-2021

کسی که روزه را عمدا ترک کرده باید چکار کند؟

01-04-2021

11185

30-03-2021

قضای روزه‌هایش را بجا نیاورده است

30-03-2021

43268

28-03-2021

دادن همهٔ فدیهٔ روزه به یک بینوا اشکالی ندارد

28-03-2021

107780

26-03-2021

حکم کسی که قضای رمضان قبلی را فراموش کند و رمضان بعد فرا برسد

26-03-2021

306368

24-03-2021

کفارهٔ جماع در روز رمضان از شوهر سابقش بر عهدهٔ اوست و برایش سخت است که این را به همسر کنونی‌اش بگوید، بنابراین آیا می‌تواند بدون آگاهی او غذا بدهد؟

24-03-2021

66886

22-03-2021

بینوا (مسکین) که فدیهٔ روزه به او داده می‌شود کیست؟ چقدر و چه چیز باید به او داد؟

22-03-2021

12591

20-03-2021

روش پرداخت کفاره

20-03-2021

314921

17-01-2021

آیا برای فدیهٔ روزه درست است که به بینوایان سوپ بدهد؟

17-01-2021

133076

04-07-2019

آیا غذا دادن به کودکان به عنوان کفاره درست است؟

04-07-2019

112102

24-04-2018

چگونه روزه‌های قضایش را به جای آورد؟

24-04-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018