پنجشنبه 7 ذوالحجه 1445 - 13 ژوئن 2024
فارسی

کافران می‌پرسند: چه کسی خداوند را آفریده است!

سوال

وقتی به کافران می‌گویم: الله همه چیز را آفریده، از من می‌پرسند: پس چه کسی خود خدا را آفریده است؟! و چگونه خدا از اول بوده است؟
چگونه به این سوالشان پاسخ دهم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

این سوالی که کافران مطرح می‌کنند از اساس باطل و متناقض است!

چون اگر جدلا فرض کنیم که خداوند خالقی دارد یاز هم این سوال کننده می‌پرسد: پس خالقِ آن خالق کیست؟! و سپس خالقِ خالقِ خالق کیست؟ و همینطور تا بی‌نهایت...

چنین چیزی از نظر عقلی محال است.

مخلوقات اما به خالقی منتهی می‌شوند که همه چیز را آفریده و کسی او را نیافریده است بلکه خود خالق همه چیز جز خود است، و این همان چیزی است که موافق عقل و منطق است و آن خالق، الله سبحانه و تعالی است.

۲. اما از نظر شرع و دین، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ما را از این سوال کافران و منبع و راه علاج و پاسخش آگاه ساخته است.

از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: همچنان مردم از هم سوال می‌کنند تا آنکه گفته می‌شود: الله خلق را آفریده، پس چه کسی الله را خلق کرده؟ هر که چنین چیزی یافت بگوید: به الله ایمان آوردم.

و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ همچنین می‌فرماید: شیطان به نزد یکی از شما می‌آید و می‌گوید: چه کسی آسمان را آفریده؟ چه کسی زمین را آفریده؟ پس می‌گوید: الله... سپس همانند آن را ذکر نمود با این اضافه که: به الله و پیامبرانش ایمان آوردم.

و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: شیطان به نزد یکی از شما آمده می‌گوید: چه کسی این و آن را آفریده؟ تا جایی که می‌گوید: پروردگارت را که آفریده؟ پس هرگاه به اینجا رسید به الله پناه برده (اعوذ بالله گوید) و [به این فکر] پایان دهد.

و می‌فرماید: شیطان به نزد بنده می‌آید و می‌گوید: چه کسی چنین و چنان را آفریده؟.....

همه‌ی این احادیث را امام مسلم (۱۳۴) روایت کرده است.

بر اساس این احادیث، منبع این سوال شیطان است، و علاج و رد آن چنین است:

۱ـ به این اندیشه ادامه ندهد و از ادامه‌ی وسوسه و تلبیس شیطان خودداری کند.

۲ـ و بگوید: آمنت بالله ورسله یعنی: به الله و پیامبرانش ایمان آوردم.

۳- و از شیطان به الله پناه برد. (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید).

همچنین سه بار تف انداختن (فوت کردن با اندکی آب دهان) به سمت چپ و خواندن سوره‌ی قل هو الله احد نیز در این زمینه وارد شده است. (مراجعه نمایید به کتاب شکاوی و حلول در کتابخانه‌ی همین سایت).

۳- اما درباره‌ی وجود الله از اول (ازلی بودن الله) اخباری از پیامبر ما (ص) وارد شده از جمله:

۱- رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: خداوندا تو اولی که پیش از تو چیزی نیست، و تو آخری که پس از تو چیزی نیست به روایت مسلم (۲۷۱۳).

۲- رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: الله بود و چیزی جز او نبود و در روایتی دیگر: چیزی پیش از او نبود هر دو را بخاری (۳۰۲۰) و (۶۹۸۲) روایت کرده است. به اضافه‌ی آیاتی که در قرآن وارد شده، بنابراین مومن ایمان می‌آورد و شک نمی‌کند و کافر انکار می‌کند و منافق دچار شک و تردید است. از الله خواهانیم ایمانی صادق و یقینی بدون شک به ما عطا کند، و توفیق از جانب خداوند است.

منبع: شیخ محمد صالح المنجد