چهارشنبه 11 ذوالقعده 1444 - 31 مه 2023
فارسی

حکم نماز با لباس‌های تنگ

سوال

نماز با لباس تنگ چه حکمی دارد، و آیا کسی که این لباس‌ها را پوشیده اجازه دارد با آن نماز بخواند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«نماز خواندن در لباس تنگ برای مرد و زن مکروه است و مشروع آن است که لباس میانه باشد یعنی نه آنقدر تنگ باشد که حجم عورت را نمایان سازد و نه گشاد بلکه میانه باشد.

اما نمازش در صورتی که [عورت واجب در نماز را] بپوشاند درست است. اما برای مرد مؤمن و زن مؤمن مکروه است که چنین لباس‌هایی را [در هنگام نماز] بپوشد، بلکه لباس باید میان تنگی و گشادی باشد و این همان چیزی است که شایسته است».

(مجموع فتاوی الشیخ ابن باز: ۲۹/۲۱۷).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب