Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Kadının cenâze namazını kılmasının hükmü

14522

Yayınlama tarihi : 07-02-2010

Gösterimler : 38685

Soru

Bizler, kadınların cenâze namazına gelmediklerini görüyoruz. Acaba bu fiil, (kadının cenâze namazını kılması) dînen yasak mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cenâze namazını kılmak, hem erkekler, hem de kadınlar için meşrûdur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. [ متفق عليه ]

"Kim, cenâze namazı kılınıncaya kadar bir cenâzeye iştirak ederse (cenâzede hazır bulunursa/cenâzeyi teşyi ederse), ona bir Kîrât, cenâze defnedilinceye kadar cenâzeye iştirak ederse (cenâzede hazır bulunursa/cenâzeyi teşyi ederse), ona iki Kîrât sevap alır.

- İki Kîrât nedir? Diye soruldu.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

- İki büyük dağ misali ecir." (Buhârî ve Müslim)

Fakat kadınlar, cenâzenin ardından kabristana kadar gidemezler. Çünkü kadınlar, kabristanı ziyâret etmekten yasaklanmışlardır.

Nitekim Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde Ummu Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [ متفق عليه ]

"Cenâzenin ardından gitmekten (cenâzeyi teşyi etmekten) nehyolunduk ama bu fiil, bize kesin olarak haram kılınmadı (tenzihen mekruh kılındı)." (Buhârî ve Müslim)

Kadının cenâze namazını kılmasına gelince, ister mescidde, ister evde, isterse musallada olsun, kadın bu fiilden yasaklanmamıştır.

Nitekim sahâbe kadınları, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mescidinde, hem Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile, hem de ondan (hayatından) sonra cenâze namazlarını kılmışlardır.Kabir ziyâretine gelince, bu fiil, kabristana kadar cenâzenin ardından gitmek gibi, sadece erkeklere hastır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etmiştir. Bunun hikmeti (sebebi) -doğrusunu Allah Teâlâ bilir-; kadınların kabristana kadar cenâzelerin ardından gitmeleri ve kabirleri ziyâret etmeleri, hem kendilerinin fitneye düşmelerinden, hem de erkekleri fitneye düşürmelerinden endişe edildiği içindir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. [ متفق عليه ]

"Benden sonra (arkamda) erkeklere, (onlara meyletmeleri ve onlar yüzünden harama düşmelerinden dolayı) kadınlardan daha zararlı bir fitne (imtihan ve belâ) bırakmıyorum." (Buhârî ve Müslim)

Tevfik, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: (Abdulaziz b. Abdullah b.Baz;Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia; c:13, s: 133)