Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan gecesinde günüplükten arınmak için yıkanmayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemek, orucu bozmaz

Soru

Ben, bir defa sahurdan önce ihtilam oldum (rüyâlandım). Yıkanmaya imkânım yoktu. Yıkanmaktan da çok utanıyordum. Çünkü anne ve babam, ihtilam olduğumu bileceklerdi. Bunun için boy abdesti almadan sahurumu yedim. Malesef o gün sabah namazını da kılamadım. Fakat daha sonra yıkanıp sabah namazını kıldım.Şimdi orucumun kabul olup-olmadığını öğrenmek istiyorum.Zirâ ben,cünüp olduğum halde sahur yemeğini yediğimden dolayı hatalı olduğumu zannediyorum. Bundan dolayı orucum kabul olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan gecesinde eşiyle cinsel ilişkiye giren ve o halde sabahlayan kimsenin orucu sahihtir/geçerlidir. Aynı şekildeister gece olsun, isterse gündüz olsun, uykusunda cünüp (ihtilam) olan kimsenin orucu da sahihtir ve bu kimsenin, fecrin doğuşuna kadar yıkanmayı ertelemesinde kendisine bir günah yoktur. Oruç, ancak Ramazan'ın gündüzünde fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan süre içerisinde cinsel ilişkiye girmekle bozulur. (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 327)

Güneş doğuncaya kadar namazınızı ertelemenize gelince, bunu yapmanız haramdır. Sizin, namazı vaktinde edâ etmeniz gerekirdi. Yıkanmaktan dolayı çok utanmanız; namazı vaktinden sonraya ertelemenizi mübah kılan bir özür sayılamaz.

Bu yaptığınızdan dolayı Allah Teâlâ'ya tevbe etmeniz ve istiğfarda bulunmanız gerekir.

Allah Teâlâ, bizi ve sizi hayırlı amellerde muvaffak kılsın.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid