Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Eğitim amacıyla Küfür beldelerine seyahat etmenin şartları

Soru

Bazı gençler tıp ve diğer bazı bilim dallarını öğrenmek isterler, ancak erkek-kadın karma eğitimi sistemi ve yurt dışına seyahat sorunları gibi engeller bulunmaktadır, çözüm nedir? Sizin bu gençlere tavsiyeniz nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz onların tıp öğrenmelerini tavsiye ediyorum, çünkü ülkemizde buna çok ihtiyaç duyulmaktadır. Karma eğitim sistemine gelince Allah’a şükürler olsun ülkemizde bu konuda insan elinden geldiği kadarıyla korunabilir.

Küfür ülkelerine seyahat etmeye gelince, bu ülkelere yolculuğun caiz olması ancak aşağıdaki şartların oluşmasına bağlıdır.

Birincisi: kişinin şüphelere karşı koyacak derecede ilim sahibi olmasıdır. çünkü küfür ülkelerindeki insanlar Müslüman çocukları dinlerinden uzaklaştırmak amacıyla sürekli şüpheler oluşturmaktadırlar.

İkincisi: Şehvet ve arzulara karşı koyacak derecede din ve takva sahibi olması.Şayet bir şahıs bu tür ülkelere iman zayıflığı ile gider ve oradaki şehvetlere yenik düşerse helak olur.

Üçüncüsü:istenilen uzmanlık alanının İslam ülkelerinde bulunmadığı için seyahat etmeye ihtiyaç duyulmasıdır.

Eğer bu üç şart oluşursa küfür ülkelerine seyahat edebilir. şayet bunlardan bir tanesi eksik olursa seyahat etmesin, çünkü dini korumak başkalarını korumaktan daha önemlidir.

Daha detaylı bilgi için Şeyh İbn-i Useymin'in fetvalarına bakınız. mecmu! El Fetawa 3/28

Kaynak: Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin'in Fetvaları, sayfa 144