Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Ğamus Yemini Keffareti, Ancak Samimi Tövbe İle Mümkündür

Soru

Duyduğum kadarıyla Ğamus yemini, kişiyi cehenneme daldırdığını duydum ve yalan üzerine yapılan yeminin keffareti olmadığını öğrendim. Bunun üzerine bu günahtan tövbe edilemez mi? Tövbe halis ve samimi olduğu takdirde Allah tüm günahları affetmez mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Ğamus yemini, yalan üzere yapılan yemin türüdür. Başkasının malına çökmek gibi amaçlarla yapılan yalan yemindir. Ğamus olarak nitelendirilmesinin sebebi kişiyi günah ve ateşe daldırdığı içindir. (İbn el Esir, el Nihayet 3/724)

İkincisi:

El mevsua el Fıkhiye 35/41:

Fıkıh alimleri ğamus yemini için kefaretin vacipliği hususunda iki görüşe ayrıldılar:

1-Ğamus yemininde kefaret vacip değildir. Hanefi, Maliki ve Hanbeliler bu görüştedirler.

2-Ğamus yemininde kefaret vaciptir. Şafiiler bu görüştedirler. Her iki gurup da görüşlerini destekleyen delillere sahiptir.

Daha detaylı bilgi için: Bedai el Senai 3/3, el Tac ve el İklil 3/266, Keşşaf el Kina 6/235

Daimi Fetva Kurulu 23/133:

Ğamus yemini büyük günahlardan olduğu için keffaret yetmiyor. Alimlerin tercihli görüşüne göre kefaret vacip olmamasıyla birlikte tövbe ve istiğfar vacip olur.

Kefaret ister vacip olsun ister olmasın, kefaret ğamus yeminin günahını affettirmez. Zira samimi tövbe gerektirir.

Bu nedenle şeyhulislam İbn Teymiye, Mecmu el Fetava 34/139’da ğamus yemini ile ilgili ihtilafı aktardıktan sonra şöyle dedi: “Alimler, sadece kefaret ile günahı düşmediğine dair ittifak etmişlerdir.

Üçüncüsü:

Ğamus yemini diğer günahlarda olduğu gibi samimi tövbe ile affedilir. Tövbesi olmayan bir günah yoktur. Yüce Allah tövbe kapısını her türlü günahkara açık bırakmış ve tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğini söylemiştir.

Yüce Allah şöyle dedi: “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer/53)

İbn Kesir Rahimehullah şöyle dedi: Bu ayet, kafir olsun veya olmasın tüm günahkarlara tövbeye ve günahtan vazgeçmeye bir çağrıdır. Günahkarın günahı ne kadar büyük olursa olsun ne kadar çok olursa olsun deniz köpüğü kadar olsa bile  Yüce Allah günahları affedeceğine dair bir haberdir. Bu anlamda ayetler çoktur. Daha fazla bilgi için ( 46683 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular