یکشنبه 23 ربیع الثانی 1443 - 28 نوامبر 2021
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 2911

تعداد بازدیدها : 4431

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.