شنبه 27 شوال 1443 - 28 مه 2022
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 3160

تعداد بازدیدها : 4869

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.