یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

عادت ماهیانه‌اش به سبب قرار دادن آی یو دی به طول انجامیده است

سوال

همسرم در اثنای ماه رمضان آی یو دی قرار داد و سپس عادت ماهیانه‌اش آمد اما روزهای پریود او به طول انجامید و یازده روز روزه نگرفت و بعدها ثابت شد که چهار روز آن خون پریود نبوده بلکه صرفا خون‌ریزی بوده است… حکم این روزها چیست؟ آیا باید کفاره دهد؟ کفاره‌اش چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر روزهایِ خون‌ریزیِ پریود به سبب قرار دادن آی یو دی بیشتر شود و این خون متصل باشد (بین این خون‌ریزی و خون‌ریزی پریود فاصله نباشد) مانند این‌که پریودش هفت روز باشد و افزایش یابد و یازده روز شود، همهٔ آن به عنوان خون عادت ماهیانه به حساب می‌آید.

اما اگر خون‌ریزی پس از هفت روز قطع شود و از پایان حیض مطمئن شود، سپس چهار روز دیگر پس از آن دچار خون‌ریزی شود و این خون، با خونِ معروف پریود متفاوت باشد و به سبب آی یو دی باشد، این چهار روز اضافه به عنوان خون حیض به شمار نمی‌آید بلکه خون «استحاضه» است.

همین‌طور اگر به روش پزشکی ثابت شد که خون مورد نظر، خون‌ریزی است نه خون پریود، در این صورت استحاضه است [نه حیض].

ثانیا:

اگر زنی با مشاهدهٔ خون، به گمان آنکه پریود شده روزه نگرفت سپس برایش آشکار شد که این خون، خونِ استحاضه است نه خون پریود، چیزی بر عهدهٔ او نیست جز قضای روزهایی که روزه نگرفته است.

حاصل آنکه: اگر ثابت شد که این روزها پریود نبوده، تنها باید قضایش را به جای آورد نه چیز دیگر.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب