سه شنبه 12 ذوالحجه 1445 - 18 ژوئن 2024
فارسی

زنی که در عادت ماهیانه است از هنگام میقات تا پایان حج چکار می‌کند؟

سوال

زنی که در آغاز ایام حج و پیش از وارد شدن به مکه عادت ماهیانه‌اش شروع شده چگونه حج را انجام دهد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

زن حائض اگر به قصد حج از میقات گذشت از همانجا ـ از میقات ـ احرام می‌کند و وقتی به مکه رسید همه‌ی اعمال حج را به جز طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه انجام می‌دهد و این دو را به پس از پاکی موکول می‌کند. زنی که پس از احرام و پیش از طواف عادت ماهیانه شده نیز به همین صورت.

اما زنی که پس از طواف حیض شده سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد حتی در حالت حیض.

از علمای کمیسیون دائم پرسیده شد: حکم حج زنی که در حال حیض است چیست؟

پاسخ کمیسیون چنین است:

حیض مانع از حج نمی‌شود، و زنی که در حال حیض احرام نموده اعمال حج را انجام می‌دهد جز آنکه طواف کعبه نمی‌کند مگر پس از پایان حیض و انجام غسل، و همینطور زنی که نفاس است، و هرگاه ارکان حج را انجام دهد حجش صحیح است.

فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳).

شیخ محمد بن صالح العثیمین می‌گوید:

زنی که قصد عمره دارد جایز نیست بدون احرام از میقات بگذرد حتی اگر در حال حیض باشد، بنابراین در حال حیض احرام می‌کند و احرامش منعقد شده و صحیح است. به این دلیل که اسماء بنت عمیس همسر ابوبکر ـ رضی الله عنهما ـ هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به قصد حجة الوداع وارد ذی الحلیفه شدند زایمان کردند، پس کسی به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرستاد که چکار کنم؟ ایشان فرمودند: غسل کن و خود را با پارچه‌ای ببند و احرام کن.

خون حیض نیز مانند خون نفاس است، بنابراین به خانمی که حیض شده می‌گوییم اگر هنگام گذر از میقات قصد حج یا عمره داری غسل کن و خود را با پارچه‌ای ببند و احرام کن. معنای استثفار (بستن خود) این است که بر موضع خروج خون پارچه‌ای بگذارد و آن را ببندد (مانند نوار بهداشتی) وسپس به قصد حج یا عمره احرام کند. اما اگر احرام کرد و به مکه رسید به کعبه نیاید و طواف نکند مگر پس از پاکی. برای همین پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به عائشه ـ رضی الله عنها ـ که حیض شده بود فرمود: هر کاری که حاجی انجام می‌دهد را انجام بده جز اینکه طواف کعبه نکن مگر پس از پاکی این روایت بخاری و مسلم است. در صحیح بخاری همچنین آمده که عائشه پس از آنکه پاک شد طواف خانه و سعی بین صفا و مروه را انجام داد. این نشان می‌دهد که زن اگر در حال حیض برای حج یا عمره احرام نمود یا قبل از طواف دچار حیض شد طواف و سعی را انجام نمی‌دهد مگر پس از پاکی، اما اگر در حال پاکی طواف نمود و پس از پایان طواف حیض شد، ادامه می‌دهد و سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد اگرچه حیض است، و سپس کمی از مویش را می‌گیرد و عمره‌اش را به پایان می‌رساند زیرا برای سعی بین صفا و مروه پاکی شرط نیست.

60 سؤالا فی الحیض (سوال ۵۴).

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب