دوشنبه 18 ذوالحجه 1445 - 24 ژوئن 2024
فارسی

اقامه‌ی چند مصلای عید در یک شهر

سوال

یک جمعیت اسلامی سالن بزرگی را برای نماز عید اجاره کرده است. آیا برای گروهی که تقریبا سی مایل از این سالن دور هستند جایز است خودشان نماز عید را در مسجد خود برگزار کنند؟ با توجه به اینکه وسایل حمل و نقل وجود دارد، و آیا بهتر این نیست که بیشتر مسلمانان در یک سالن جمع شوند تا آنکه در چند جماعت مختلف نماز را به جای آورند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر بتوانید یکجا شوید این بهتر است، اما اگر جمع شدن آنان در یک مکان برایشان مشکل است می‌توانند در همان جایی که سی کیلومتر یا حدود آن از محل برگزاری نماز عید دور است و حضورشان به آنجا مشکل است نمازشان را برگزار کنند.

و بالله التوفیق

منبع: کمیسیون دائم پژوهش و فتوا (۸/ ۲۹۲)