چهارشنبه 18 محرم 1446 - 24 ژوئیه 2024
فارسی

زنی مدت نفاسش چهل روز شده اما خون‌ریزی او تمام نشده؛ آیا می‌تواند نماز و روزه‌اش را انجام دهد؟

سوال

آیا برای زنی که تازه زایمان کرده روزهٔ رمضان واجب است؟ در حالی که چهل روز از زایمانش گذشته اما همچنان خون‌ریزی دارد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

علما دربارهٔ بیشترین مدت نفاس اختلاف نظر دارند. جمهور علما بر این نظر هستند که بیشترین مدت نفاس، چهل روز پس از زایمان است.

بر این اساس، زنی که خون‌ریزی او بیش از چهل روز ادامه داشت اگر این خون‌ریزی هم زمان با عادت ماهیانهٔ اوست، در عادت ماهیانه است و اگر موافق با عادت ماهیانه‌اش نبود خون استحاضه است؛ بنابراین پس از چهل روز غسل می‌کند و نماز و روزه‌اش را انجام می‌دهد و پاک به حساب می‌آید و در حکم زنان دیگر است.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب