پنجشنبه 19 محرم 1446 - 25 ژوئیه 2024
فارسی

وقتِ ادای زکات فطر

سوال

آیا وقتِ بیرون کردن زکات فطر از بعد از نماز عید تا آخرین روزِ عید است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

وقت زکات فطر از بعد از نماز عید آغاز نمی‌شود، بلکه از غروب خورشید آخرین روز رمضان (اولین شب ماه شوال) آغاز می‌شود و با نماز عید به پایان می‌رسد؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ امر نمودند که پیش از نماز پرداخت شود و همچنین ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ روایت کرده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «هرکه آن را پیش از نماز [عید] ادا کند، آن زکاتِ پذیرفته شده است و کسی که آن را بعد از نماز ادا کند، پس آن صدقه‌ای از صدقات است» به روایت ابوداوود (۲/ ۲۶۲-۲۶۳) به شمارهٔ (۱۶۰۹) و ابن ماجه (۱/ ۵۸۵) به شمارهٔ (۱۸۲۷) و دارقطنی (۲/ ۱۳۸) و حاکم (۱/ ۴۰۹).

همچنین جایز است که یک یا دو روز پیش از عید ادا شود، زیرا ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ می‌گوید: «رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ صدقهٔ فطر رمضان را فرض نمود...» سپس در پایانش می‌گوید: «و آنان (صحابه) یک یا دو روز پیش از آن ادایش می‌کردند». بنابراین کسی که آن را از وقتش به تأخیر اندازد گناهکار می‌شود و باید برای تأخیرش توبه کند و آن را به فقرا بدهد.

وبالله التوفیق.

منبع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى (۲۸۹۶)