شنبه 9 ذوالحجه 1445 - 15 ژوئن 2024
فارسی

پوشیدن کمربند در حال اِحرام اشکال ندارد

سوال

آیا جایز است که برای قرار دادن پول و مدارکی که به آن نیازمند هستم از کمربند استفاده کنم، با وجود آنکه این کمربند دوخته شده است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

بستن کمربند بر روی اِزار ایرادی و اشکالی ندارد.

اما اینکه ایشان می‌پرسد: «با وجود آنکه دوخته شده است»، این سخن بر اساس یک فهم اشتباه از سوی عوام است که گمان می‌کنند منظور هر چیزی است که در آن دوختنی باشد، اما منظور علما از پوشیدنِ دوختنی، هر لباسی است که به شکل عضو بدن ساخته شده باشد و بر اساس همان روش معمول پوشیده شود (یعنی مثلا پیراهن بر تن پوشیده شود نه آنکه مانند حوله دور بدن پیچیده شود)، مانند پیراهن و شلوار و زیر پیراهنی و مانند آن، و منظور علما هر چیزی نیست که در آن دوختنی باشد، برای همین اگر شخص با احرامی که گوشه‌ای از آن پینه دوزی شده یا ازاری که گوشه‌ای از آن دوخته شده احرام کند اشکالی بر او نیست اگرچه آن را به هم دوخته باشد.

منبع: فتاوی ارکان الاسلام (۵۲۵)