چهارشنبه 13 ذوالحجه 1445 - 19 ژوئن 2024
فارسی

زکات فطر به چه کسانی داده می‌شود؟

سوال

برخی در بازارها از مردم درخواست زکات فطر می‌کنند و نمی‌دانیم که آنان دیندار هستند یا خیر؟ کسان دیگری نیز هستند که وضعشان خوب است و زکاتی که به آنان داده می‌شود را خرج فرزندانشان می‌کنند و برخی نیز کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند اما دینداری‌شان خوب نیست. آیا دادن زکات به آنان جایز است یا خیر؟

متن پاسخ

الحمدلله.

زکات فطر به فقرای مسلمان داده می‌شود حتی اگر گناهکار باشند و گناهانشان در آن حدی نباشد که از اسلام خارجشان سازد. دربارهٔ فقیر بودن یا فقیر نبودن، مهم وضع ظاهر است حتی اگر در نهان غنی باشند و برای کسی که زکات فطر می‌دهد لازم است که در حد توانش فقرای نیکوکار را پیدا کند و اگر بعدا برایش آشکار شد که آنان فقیر نبوده‌اند ایرادی به او نیست بلکه زکاتش پذیرفته شده است والحمدلله.

وبالله التوفیق

منبع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء