چهارشنبه 18 محرم 1446 - 24 ژوئیه 2024
فارسی

حکم طواف وداع برای شخص ناتوان و بانوانی که در عادت ماهیانه هستند

سوال

آیا برای زنی که در حال حیض و نفاس است و شخص ناتوان و مریض لازم است که طواف وداع انجام دهند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

زن حائض و نفساء طواف وداع ندارد، اما شخص ناتوان را سوار بر چیزی طواف می‌دهند و همینطور بیمار، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: کسی از شما باز نگردد مگر آنکه آخرین عهد وی با خانه [کعبه] باشد و بنا بر آنچه در صحیحین از ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ روایت شده که گفت: به مردم امر شد که آخرین عهد آنان با خانه [کعبه] باشد (یعنی آخرین کاری که انجام می‌دهند طواف وداع باشد) جز آنکه در این مورد برای زن حائض تخفیف داده شده، و در حدیث دیگری آمده زنی که در حال نفاس است مانند زن حائضه طواف وداع ندارد.

منبع: فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۰۷)