پنجشنبه 23 جمادی الاولی 1445 - 7 دسامبر 2023
فارسی

فرزند یک زن پیش از او از دنیا رفته، سپس او پیش از تقسیم ارث فرزندش فوت کرده است. آیا حق وارثان این زن ساقط می‌شود؟

سوال

برادرم از دنیا رفت و هنگام وفاتش، مادرم و همسرش و پسران و دخترانش را به جا گذاشت و ماترک او تقسیم نشده که مادرم بعد از او از دنیا رفت و سه پسر و دو دختر به جا گذاشت.

سؤال این است: آیا ما حقی از میراث مادرمان از برادرمان ـ خداوند رحمتشان کند ـ داریم؟

همچنین من می‌خواستم از حقم از ماترک مادرم بگذرم و آن را به فرزندان برادرم بدهم، اما بعدا از این تصمیم برگشتم. آیا برای بازگشت از این تصمیم گناهکار می‌شوم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

درگذشت مادر پیش از تقسیم ماترک فرزندی که در مدت حیات او درگذشته حق او را از ماترک ساقط نمی‌سازد؛ زیرا شروط مستحق شدن میراث از او محقق شده است، یعنی: مرگ مورث و زنده بودن وارث [در هنگام مرگ مورث].

برای مطالعهٔ بیشتر پاسخ‌های شمارهٔ (196671 ) را ببینید.

در این صورت: ماترک فرزند درگذشته تقسیم می‌شود و نصیب مادر ـ انگار که زنده است ـ یعنی یک ششم ماترک فرزند، جدا می‌شود.

سپس آنچه از فرزند به او رسیده با دیگر دارایی‌های او ـ اگر ماترک دیگری دارد ـ یکجا می‌شود و این به عنوان ماترک او پس از وفاتش در نظر گرفته می شود و بر وارثان ذکر شده یعنی سه فرزند و دو دختر تقسیم می‌شود و به پسران دو برابر دختران داده می‌شود.

اما مسئلهٔ کوتاه آمدن از حقتان در میراث برای فرزندان برادرتان سپس منصرف شدن شما از این تصمیم، در این مورد گناهی بر شما نیست؛ زیرا نهایت امر این است که شما نیت کرده‌اید چنین کنید و هدیه بنابر مذهب جمهور علما ـ رحمهم الله ـ الزامی نمی‌شود مگر پس از دریافت توسط شخص مقابل.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب