سه شنبه 10 ذوالقعده 1444 - 30 مه 2023
فارسی

آیا برای پزشک پذیرش دعوت شرکت‌های داروسازی جایز است؟

سوال

من پزشک هستم؛ آیا برای من جایز است که هدایا و دعوت به ضیافت‌هایی که نمایندگان شرکت‌های داروسازی برگزار می‌کنند را بپذیرم؟ آنها این کارها را انجام می‌دهند تا ما با داروهایی را که آنها تولید می‌کنند بدون در نظر گرفتن قیمت و نوع آن انتخاب کنیم و به بیماران پیشنهاد دهیم.

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر شما پزشکی هستید که به شکل مستقل برای خودتان کار می‌کنید و کلینیک خودتان را دارید برای شما جایز است که دعوت این شرکت‌ها را بپذیرید، ولی به شرط آنکه این بر نوع داروهایی که برای بیماران تجویز می‌کنید اثر نگذارد بلکه برای بیمار همان داروی بهتر را با مراعات قیمت پیشنهاد دهید یا دست او را در انتخاب [مارک تجاری] دارو آزاد گذارید. بر این اساس حضور شما در ضیافت این شرکت‌ها از باب آشنا شدن با داروهایی آنان است و مانند آن. همینطور اگر برای خودتان کار نمی‌کنید اگر حضور شما تنها برای آشنا شدن باشد با محصولات آنان باشد اشکالی ندارد اما اینکه به سبب این ضیافت‌ها و هدیه‌ها به شرکتی گرایش پیدا کنید و به شرکت‌های دیگر خیر، جایز نیست. این را هم در نظر بگیرید که اگر برای خودتان به شکل مستقل کار نمی‌کنید و بر روی بیمارستانی که آنجا کار می‌کنید اثرگذار هستید به طوری که نوع دارویی را که شما توصیه می‌کنید تهیه می‌کنند، بهتر آن است که برای پاک ماندن ذمه‌تان از پذیرش این دعوت‌ها دوری کنید.

منبع: شیخ سعد الحمید