شنبه 9 ذوالحجه 1445 - 15 ژوئن 2024
فارسی

آیا برای معتکف استفاده از تلفن برای راه انداختن کار مسلمانان جایز است؟

سوال

آیا برای معتکف جایز است که برای راه انداختن کار مسلمانان از تلفن استفاده کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«بله، برای معتکف جایز است که برای رفع نیاز مسلمانان از تلفن استفاده کند، اگر [تلفن] در مسجدی که در آن به اعتکاف نشسته باشد، زیرا او در این حالت از مسجد خارج نشده، اما اگر خارج از مسجد باشد نباید بیرون برود و اگر راه انداختن کار مسلمانان شغل و وظیفهٔ او باشد نباید اعتکاف کند زیرا رفع نیازهای مسلمانان بهتر از اعتکاف است زیرا نفع این کار محدود به خود او نیست بلکه فراتر از اوست و نفعی که فراتر باشد بهتر از نفع محدود است، مگر آنکه آن نفع محدود از امور مهم اسلام و واجبات آن باشد».

شیخ محمد بن عثیمین رحمه الله.

(رسالة أحکام الصیام وفتاوی الاعتکاف: ۳۵).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب