چهارشنبه 17 شوال 1443 - 18 مه 2022
فارسی

حکم استفاده از اسپری بینی در حال روزه

سوال

حکم استفاده از اسپری بینی چیست؟ آیا بر روزه اثر می‌گذارد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«در صورت ضرورت اشکالی ندارد، و اگر امکان داشت که آن را به شب موکول کند به احتیاط نزدیکتر است».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله

(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: ۱۵/ ۲۶۴)

منبع: سایت اسلام سوال و جواب