Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Hilalin Görünmesi

106491

18-04-2020

Herkes bulunduğu memlekete göre oruca başlar ve bayrama girer

18-04-2020

110350

14-04-2020

Ayın başlangıcı ve sonu, Hilal’ın görülmesine bağlıdır.

14-04-2020

50487

17-06-2017

Müslümanlar Oruç konusunda neden birliktelik oluşturmuyor?

17-06-2017

205789

16-06-2015

Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?

16-06-2015

1602

12-06-2015

Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak

12-06-2015

106487

26-06-2014

Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?

26-06-2014

110757

07-06-2014

Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?

07-06-2014

107943

06-08-2013

Takvime göre oruç tutan bir ülke halkı ile birlikte oruca başlayan kimse onlarla birlikte mi bayram etmelidir?

06-08-2013

106489

09-07-2013

Hilali görmek için modern aletler kullanmakta bir sakınca yoktur

09-07-2013

66219

08-07-2013

RAMAZAN ORUCUNA BAŞLAMA VE BAYRAM ETME KONUSUNDA YAŞADIĞI ÜLKEDEKİ MÜSLÜMANLARIN HİLÂLİ GÖRMESİNE Mİ UYMASI GEREKİR?

08-07-2013

12660

18-08-2012

Bir Müslümanın, oruca başlama ve bayram etme konusunda yaşadığı ülkedeki müslümanlara aykırı hareket etmesi câiz değildir

18-08-2012

68828

18-07-2012

İNSANLARIN RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMELERİ GEREKİR Mİ?

18-07-2012

70479

25-07-2011

Yarın Ramazan olursa, ben oruçluyum diyen kimse

25-07-2011

37743

20-07-2011

ENDÜSTRİ ÜLKELERİNDE RAMAZAN AYININ HİLÂLİNİ GÖRÜLMESİNİN ZORLUĞU

20-07-2011

106482

04-09-2010

Ramazan\'da başka bir ülkeye giden ve gittiği ülkede orucun başlangıcı kendsinin yaşadığı ülkeden farklı olan

04-09-2010