Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

İmam Beşinci Rekata Kalkarsa

Soru

İmam, unutarak beşinci rekâta kalktığı anda cemaat tesbih getirir fakat imam dönmez, bu durumda cemaat ne yapar?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İmam unutarak beşinci rekata kalkarsa cemaatın onu uyarması vaciptir. Şayet kendisinin doğru rekatta olduğunu zannederek dönmezse memum imamla kalkmaz. Çünkü memum bildiği halde beş rekat kılarsa namazı bozulur. Bu nedenle imamı oturarak bekler ve onunla selam verir.

Şeyhulislam İbn Teymiye’ye bu soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: Şayet cemaat bilmeden imamla kalkarlarsa namazları bozulmaz. Bununla birlikte şayet imamın yanlış yaptığını biliyorlarsa ona tabi olmazlar bilakis onu oturarak beklerler veya ondan önce selam verirler. Ancak beklemek daha faziletlidir. (Mecmu el Fetava 53/23)

İmamın bir rekat fazla kıldığını kesin bir şekilde bilen memum, imama tabi olması caiz değildir. Bildiği halde imamla fazla rekat kılarsa namazı bozulur. Fakat kılınan rekatın fazla rekat olduğunu bilmeyen veya bu durumun hükmünü bilmeyen kimse imama tabi olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi