Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman, kayıtlı ilim derslerini dinlediğinde sevap kazanı mı?

Soru

Şeyh Elbani, İbn Baz ve İbn Useymin Rahimehullah’ın kayıtlı derslerini dinleyip istifade ederim. Bunun karşılığında sevap kazanır mıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz ilim tahsili, amellerin en faziletlisidir. İlim tahsili, insanın ömrünü geçireceği en hayırlı iş olup cennete götüren en hayırlı yoldur. İbn Mesud Radiyallahu anhu: “Ders çalışma ibadettir” demiştir. (Cami el Beyan 1/104)

Sufyan el sevri: Farz ibadetlerinden sonra ilim tahsilinden daha faziletli amel yoktur. (Hilyetulevliya 6/361)

El Zuhri Rahimehullah: Fıkıhtan daha güzel bir şeyle Allah’a ibadet edilmemiştir.

Şüphesiz alimlerin canlı veya kayıtlı derslerini dinlemek, ilim tahsilinin en önemli vesilelerindendir. Zamanımızda ilim tahsili için bir çok araç bulunmaktadır. Bunlardan biri de kayıtlı dersler ve programlardır. Bu tür derslerin bir çok yararı bulunmaktadır:

1-İlim talebesine dinleme alışkanlığı kazandırmas. Şüphesiz dinleme davranışı ince bir terbiye ve büyük bir ahlak belirtisidir. 

Sufyan el Sevri şöyle dedi: İlmin başı dinlemek ve dinlediğini kavramaktır, daha sonra bununla amel etmek ve onu yaymaktır. (Ravdadul ukale 34)

2-Birinci işitmede konuyu anlamdığı takdirde geriye alıp tekrar dinleme kolaylığı.

3-ilgili notları alabilmek ve bilgileri konrol edebilmek.

4-Direk alimlere yolculuk kolay olmadığı durumlarda mesafelerin kısaltılması. Şüphesiz yüzlerse ilim dersleri içeren Sesli İslami Kütüphaneler; öğrencilere zaman kazandırarak çaba ve para tasarrufu sağlamaktadır.

5-Söz konusu dersleri çok esnek durumlarda dinleyebilme imkanı; arabada, işyerinde vb. durumlarda boş zamanı değerlendirme imkanı mevcuttur.

Bununla birlikte yukarıda sayılan avantajlar ilim meclislerinde hazır bulunma ve direk alimlerden ilim tahsil etmenin yerine geçmez. Zira her yöntemin kendine özel faydaları ve özellikleri olmasıyla birlikte başarılı ilim talebesi fırsatları değerlendiren ve tüm yöntemleri kullanarak bir bahçenin tüm çiçeklerinden nasıl istifade etmesini bilendir.

kayıtlı dersleri dinleyen kişilere Allah fazlı ve kereminden ihsat etmesini dileriz.

“Bir kavim Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Kur’an-ı okurlar ve onu aralarında müzakere ederlerse; üzerlerine sekinet iner. Allah'ın rahmeti  onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah onları kendi nezdindekilere anar.” (Muslim 2699)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi